Potraga za ukradenim blagom

29 svibanj

On im reče: »Pođite za mnom! Učinit ću vas ribarima ljudi.«

Matej 4:19

U Hobbitu J. R. R. Tolkina, fantastičnom romanu za djecu i odrasle, patuljci se okupljaju i kreću u potjeru za Smaugnom, strašnim zmajem, želeći vratiti ukradeno blago. Usprkos opasnoj potjeri, Balin, zamjenik vođe patuljaka, ovim riječima izražava pouzdanje u Thorina: »Postoji jedan kojega bih mogao slijediti. Postoji jedan kojega bih mogao zvati kraljem.« Njegova predanost zadaći, ma kako opasna, bila je osnažena pouzdanjem u njegovog vođu.

Na početku svoga ovozemaljskog djelovanja Isus okuplja skupinu ljudi koja će mu pomoći u spašavanju blaga – oslobađanju izgubljenih duša iz vlasti neprijatelja, sotone. On ih poziva: »Pođite za mnom! (r. 19) Slijediti Isusa od njih će tražiti korjenitu promjenu. Umjesto da love ribe, ubuduće će postati »ribarima ljudi« – onih koje je zarobio grijeh. No, ta zadaće neće uvijek biti laka. Prema Isusovim riječima, to će značiti odreći se sebe, uzeti na sebe svoj križ i slijediti Ga (pročitajte Marko 8:34; Luka 9:23).

Kako možemo ustrajati u bitci da vratimo Kristovo izgubljeno blago kada se sve čini teškim i zastrašujućim? Jedino tako da slijedimo Vođu. On je toga dostojan. On je taj koga možemo slijediti i koga možemo zvati Kraljem.

– Joe Stowell

Slijedite svoga Vođu u živote ljudi oko sebe.

Evanđelje po Mateju 4:18-22

18 Kad je išao pokraj Galilejskoga mora, vidje kako dva brata, Šimun koji se zove Petar i njegov brat Andrija, bacaju mrežu u more. Oni su bili ribari. 19 On im reče: »Pođite za mnom! Učinit ću vas ribarima ljudi.« 20 Smjesta ostaviše mreže i pođoše za njim. 21 Kad je odatle otišao dalje, vidje druga dva brata: Jakova, Zebedejeva sina, i njegova brata Ivana, kako sa svojim ocem Zebedejem popravljaju u lađici mreže. I pozva ih. 22 Oni smjesta ostaviše lađicu i oca i pođoše za njim.