Djeca svijeta

16 lipanj

Pobožnost čista i neokaljana pred Bogom i Ocem jest ova: pomagati sirotama i udovicama u njihovoj nevolji.

Jakovljeva posl. 1:27

NAKON što je skupina srednjoškolaca posjetila dom za nezbrinutu djecu, jedan od učenika bio je vidno potišten. Kada su ga pitali zašto, rekao je da ga je to podsjetilo na njega prije 10 godina.

Taj je mladić odrastao u domu u jednoj drugoj zemlji i sjeća se kako su ljudi dolazili u posjet domu – kao što su to sada oni učinili – a zatim bi otišli. Povremeno bi se netko vratio i usvojio dijete, ali svaki put kada nisu izabrali njega, pitao bi se što s njime nije u redu.

Ta su mu se sjećanja vraćala svaki put kada bi posjetili djecu u domu i zatim otišli. Njegovi su prijatelji tada odlučili moliti se za njega i zahvaljivati Bogu za ženu koja je došla jednoga dana i izabrala njega. Slavili su djelo ljubavi koje je jednom dječaku dalo nadu.

Posvuda na svijetu žive djeca koja trebaju upoznati Božju ljubav (pročitajte Matej 18:4,5; Marko 10:13-16). Naravno da ne možemo svi niti posjećivati niti posvajiti tu djeci – konačno, to se od nas i ne očekuje. No, svi možemo nešto učiniti; možemo ohrabrivati, podučavati ili se moliti. Kada volimo djecu svijeta, iskazujemo štovanje Ocu koji je nas posvojio. Postali smo Njegova obitelj (pročitajte Galaćanima 4:4-7).

– Dave Branon

Što je veća Kristova ljubav u nama, više će se prelijevati na druge.

Jakovljeva poslanica 1:22 – 2:1

22 Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, varajući sami sebe! 23 Jer ako tko sluša riječ, a ne vrši je, on je kao čovjek koji gleda naravno svoje lice u ogledalu. 24 On se je ogledao pa otišao i odmah je zaboravio kakav je. 25 Ali tko se ogleda u savršenom zakonu slobode i ostane u njemu, i ne biva zaboravni slušatelj, nego djelotvorni vršitelj, taj će biti blažen u svojemu djelovanju. 26 Ako li tko misli da je pobožan, a ne zauzdava svoga jezika, nego vara svoje srce, njegova je pobožnost isprazna. 27 Pobožnost čista i neokaljana pred Bogom i Ocem jest ova: pomagati sirotama i udovicama u njihovoj nevolji i držati sebe neokaljanima od svijeta.
1 Braćo moja, nemojte miješati s pristranošću vjeru u slavnoga našeg Gospodina Isusa Krista!