Nasmiješite se!

18 lipanj

Neka da Gospodin da Njegovo lice sja nad tobom, i neka ti bude milostiv!

Brojevi 6:25

REZULTATI nedavnog istraživanja pokazali su da osmijeh pridonosi našem zdravlju. Dokazano je da osmijeh usporava rad srca i smanjuje stres.

To što ste nasmiješeni nije dobro samo za vas; iskreni osmijeh djeluje blagotvorno i na one kojima je upućen. Ne morate pritom izgovorili niti jednu jedinu riječ, a drugima šaljete poruku da su vam dragi i da su vam po volji. Osmijehom možete nekoga zagrliti, a da ga niste niti dotaknuli.

Nažalost, život nam rijetko kada daje razlog za osmijeh. Usprkos tome, svaki put kada vidimo osmijeh na licu djeteta, ili na borama izbrazdanom licu starice, naše je srce ohrabreno.

Osmijeh je mali tračak Boga u nama. U drevnom blagoslovu zapisanom u Knjizi Brojeva Bog se smiješi: »Neka te Jahve licem svojim obasja, milostiv ti bude! Neka pogled svoj Jahve svrati na te i mir ti donese!« (Brojevi 6:25,26 K. S.) Tim su riječima Hebreji izražavali Božju naklonost nekome, tražeći Ga da se nasmiješi svojoj djeci.

Zato se i danas sjetite da vas Bog voli i da Mu je drago što vam može biti milostiv i što vas može obasjati svojim licem.

– Joe Stowell

Osmijeh Tvoj, Gospode, neka sad izbriše mog’ srca bol;

jer Te sad molim gle, izbriši grijehe sve.

Vaš osmijeh može nekome biti Božje ohrabrenje.

Knjiga Brojeva 6:22-27

22 Gospodin zapovjedi Mojsiju: 23 »Naloži Aronu i njegovim sinovima: Ovako blagoslivljajte sinove Izraelove: 24 Neka te blagoslovi i neka te čuva Gospodin! 25 Neka da Gospodin da njegovo lice sja nad tobom, i neka ti bude milostiv! 26 Neka obrati Gospodin svoje lice k tebi i neka ti udijeli mir! 27 Ako tako stave sinove Izraelove pod zaštitu mojega imena, ja ću ih blagosloviti.«