Zlatne žile

24 lipanj

Jer kad smo s Njim najuže združeni sličnošću Njegove smrti, bit ćemo i uskrsnućem.

Rimljanima 6:5

TIJEKOM jedne posjete Velikoj Britaniji kupila sam porculanske šalice kao suvenir. Iako sam se njima koristila samu u posebnim prigodama, nakon nekog vremena jedna od njih pala mi je u sudoper i razbila se. Sjetila sam se te šalice kada sam nedavno bila na izložbi japanske umjestosti Kintsugi.

Kada se nešto razbije, sretni smo ako to uspijemo zalijepiti i tako predmetu vratiti uporabnu vrijednost. No, prije nekoliko stotina godina jedan je japanski umjetnik odlučio razbijene predmete učiniti lijepima. Slomljene je dijelove zalijepio smolom koju je potom posipao zlatnim prahom tako da su popravljeni predmeti na sebi imali mrežu zlatnih žila.

Na samom početku ljudske povijesti grijeh je ušao u svijet (pročitajte Postanak 3). Teolozi o tome govore kao o »padu«. Neizbježna posljedica pada je slomljenost. Život je težak zato što nam neprestano nešto zadaje bol i što mi nanosimo bol drugima. Bog ne želi da ostanemo slomljeni, ali to nije sve. On našu slomljenost pretvara u ljepotu.

Poput Kintsugi umjetnika, Bog popravlja nas, ali On to čini nečim puno dragocjenijim od zlata – krvlju svoga Sina. Umjesto da imao zlatne žile, mi smo spojeni žilama samoga Krista jer »smo s Njim združeni sličnošću Njegove smrti« (Rimljanima 6:5). Nema ništa ljepše od toga!

– Julie Ackerman Link

Cijena naše slobode od grijeha plaćena je Kristovom krvlju.

Poslanica Rimljanima 6:1-14

1 Što ćemo dakle reći? Zar da ostanemo u grijehu, da se milost umnoži? Bože sačuvaj! 2 Jer mi koji umrijesmo grijehu, kako ćemo još živjeti u njemu? 3 Ili zar ne znate da smo svi mi koji smo kršteni u Krista Isusa, u njegovu smrt kršteni? 4 S njim smo dakle ukopani krštenjem u smrt; kao što uskrsnu Krist od mrtvih Očevom slavom, da tako i mi hodimo u novom životu. 5 Jer kad smo s njim najuže združeni sličnošću njegove smrti, bit ćemo i uskrsnućem; 6 znajmo ovo: naš je stari čovjek s njime raspet da se uništi grješno tijelo te da ne robujemo grijehu. 7 Jer onaj koji je umro, oslobođen je grijeha. 8 A ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti s njim, 9 znajući da Krist, uskrsnuvši od mrtvih, više ne umire, smrt više ne vlada njime. 10 Jer što umre grijehu, umre jedanput, a što živi, Bogu živi. 11 Tako i vi smatrajte za sebe da ste mrtvi grijehu, a živi Bogu, u Kristu Isusu. 12 Neka ne vlada dakle grijeh u vašemu smrtnom tijelu da slušate njegove požude. 13 Niti dajite svojih udova grijehu za oružje nepravde, nego dajite sebe Bogu, jer ste uskrsnuli na život od mrtvih, i predajte svoje udove Bogu za oružje pravde. 14 Zaista, grijeh ne će ovladati vama, jer niste pod Zakonom, nego pod milošću.