Ne čini zla

27 lipanj

Ljubav ne čini zla bližnjemu. Stoga je ljubav punina Zakona.

Rimljanima 13:10

MNOGI grčkog liječnika Hipokrata smatraju ocem zapadne medicine. On je uvidio važnost poštovanja moralnih načela u medicinskoj praksi, a zaslužan je i za pisanje zakletve, po njemu nazvane Hipokratova zakletva, koja liječnicima još uvijek služi kao moralni vodič. Jedna je od ključnih postavki zakletve »ne čini zla«. To podrazumijeva da će liječnik učiniti samo ono što smatra korisnim za bolesnika.

To se načelo da ne činimo zlo odnosi i na naš odnos s onima koje susrećemo u svakodnevnom životu. Zapravo, dobrohotnost je ključno novozavjetno učenje o tome da volimo jedni druge. Dok razmišlja o Božjem zakonu, Pavao vidi da je ljubav temelj mnogih biblijskih zapovijedi: »Ljubav ne čini zla bližnjemu. Stoga je ljubav punina Zakona« (r. 10).

I dok slijedimo Isusa, svakodnevno se suočavamo s odlukama koje će djelovati na živote drugih. Zato kada odlučujemo što učiniti, zapitajmo se: »Odražava li to Kristovu brigu za druge ili se brinemo samo o sebi?« Takva osjetljivost pokazuje Kristovu ljubav koja želi iscijeliti slomljene i pomoći siromašnima.

– Dennis Fisher

Bože, znamo da smo često zaokupljeni svojim željama i potrebama. Hvala Ti što si nam pokazao kako skrbiti i o drugima. Pomozi nam da u tome slijedimo Tvoj primjer.

Briga za terete drugih pomaže nam zaboraviti svoje.

Poslanica Rimljanima 13:8-10

8 Ne budite nikome ništa dužni, osim da ljubite jedni druge; jer tko ljubi bližnjega, ispunio je Zakon. 9 Doista: »Ne čini preljub, ne ubijaj, ne kradi, ne želi požudno« i sve druge zapovijedi u ovoj su odredbi sadržane: »Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe!« 10 Ljubav ne čini zla bližnjemu. Stoga je ljubav punina Zakona.