Učinite privlačnim

28 lipanj

Mudro živite prema onima koji su vani, koristeći se dobrom prigodom!

Kološanima 4:5

NEDAVNO sam čuo priču iz nekoga prošlog vremena o mladiću koji se ukrcao u vlak s namjerom da zaradi nešto novca prodajući jabuke. Prolazio je kroz vagone i uzvikivao: »Jabuke! Kupite jabuke!« Kada je došao do kraja zadnjeg vagona, torba s jabukama je i dalje bila puna. Nije zaradio ništa.

Neki je gospodin vidio mladićevu razočaranost, pozvao ga na stranu i zamolio da mu da jednu jabuku. Kad ju je dobio, otišao je na početak vlaka i jabuku ulaštio maramicom. Zatim je krenuo između redova klupa i jedući jabuku govorio o tome kako je ukusna i osvježavajuća. Tada je rekao mladiću da pokuša ponovo. Ovoga puta prodao je sve jabuke. U čemu je bila razlika? Jabuke je učinio privlačnima.

Ta nas priča može podučiti koliko je bitno ljude zainteresirati za Isusa Krista: učiniti ga privlačnim – pokazati im što je učinio u našem životu. To ćemo uspjeti budemo li slijedili Pavlove riječi Kološanima: »Mudro se vladajte prema onima koji su vani! Iskorišćujte prigodu! (r. 5 K. S.). Budemo li pokazivali dobrotu, ljubav, nesebičnost, blagost i suosjećanje, oni koji promatraju naš život pitat će se zašto to činimo i to će nam dati priliku da im kažemo o Bogu koji ih neizmjerno voli.

– Dave Branon

Ljepota promijenjena života može druge privući Onome koji nas čini lijepima.

Poslanica Kološanima 4:2-6

2 Ustrajte u molitvi, bdijte u njoj sa zahvaljivanjem! 3 Molite ujedno i za nas da nam Bog otvori vrata za propovijedanje Kristova otajstva zbog kojega sam u zatvoru, 4 da ga navješćujem kako trebam govoriti! 5 Mudro živite prema onima koji su vani, koristeći se dobrom prigodom! 6 Vaša riječ neka je svagda ljubazna, začinjena solju, da znate odgovarati svakome kako treba!