Duhovni rast

29 lipanj

Doista, ako je ovo u vama i ako se množi, ne će vas ostaviti besposlene i bez ploda.

2 Petrova 1:8

U svojoj knjizi On Writing Well (Kako dobro pisati) William Zinsser kaže da mnogi pisci boluju od »tiranije konačnog proizvoda«. Toliko su opterećeni prodajom svoga članka ili knjige da propuštaju naučiti kako misliti, planirati i organizirati. Zbrkani rukopis rezultat je toga »što pisac očiju uprtih u ciljnu crtu ni u jednom trenutku nije razmišljao o tome kako trči«.

Pisac i propovjednik A. W. Tozer isto načelo primjenjuje na duhovni život. U knjizi Root of the Righteous (Korjen pravednika) Tozer opisuje našu sklonost »da se brinemo samo o plodu… a zanemarujemo korijen iz kojega je plod niknuo« (pročitajte Izreke 12:12 K. S.).

Apostol Petar podsjetio je vjernike prvog stoljeća da su kristoliki život i uspjeh služenja rezultat procesa. Potiče ih da rastu u osam područja koja pridonose duhovnom rastu: vjeri, kreposti, spoznaji, suzdržljivosti, strpljivosti, pobožnosti, bratskoj ljubavi i sveopćoj ljubavi (pročitajte 2 Petrova
1:5-7). Ako posjedujete te vrline i napredujete u njima, »one ne dopuštaju da ostanete ni besposleni ni besplodni u pravoj spoznaji našega Gospodina Isusa Krista« (r. 8 K. S.).

Bog nas poziva da Ga bolje upoznamo i jamči nam da ćemo tada bolje služiti u Njegovo ime, a On će se proslaviti.

– David McCasland

Kršćanski život je proces u kojemu učimo potpuno se pouzdati u Boga.

Druga Petrova poslanica 1:2-11

2 Obilovali milošću i mirom po spoznaji Boga i Isusa, Gospodina našega! 3 Božanstvena njegova sila darovala nam je sve što služi za život i pobožnost po spoznaji onoga koji nas pozva svojom slavom i moći. 4 Po tom nam je dao dragocjena i najveća obećanja, da po njima budete dionici božanske naravi, jer ste umaknuli pogubnoj požudi svijeta. 5 I zato iz sve snage poradite na tome da svoju vjeru dopunjavate krepošću, krepost spoznajom, 6 spoznaju suzdržljivošću, suzdržljivost strpljivošću, strpljivost pobožnošću, 7 pobožnost bratskom ljubavlju, bratsku ljubav sveopćom ljubavlju. 8 Doista, ako je ovo u vama i ako se množi, ne će vas ostaviti besposlene i bez ploda za spoznaju našega Gospodina Isusa Krista. 9 Zaista, tko toga nema, slijep je i kratkovidan, zaboravio je očišćenje od svojih starih grijeha. 10 Zato, braćo, pobrinite se još više da utvrdite svoj poziv i izbor, jer čineći ovo, ne ćete nikada pasti. 11 Tako će vam se obilno dopustiti ulaz u vječno kraljevstvo našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista.