Tko je Isus?

01 srpanj

… o svojemu Sinu, koji je po tijelu od Davidova roda, a određen da bude silan Sin Božji… o Isusu Kristu, Gospodinu našemu.

Rimljanima 1:3,4

KADA je Kelly Steinhaus pitala kolege na fakultetu što misle o Isusu, njihovi su odgovori uglavnom odražavali poštovanje. Jedna je djevojka rekla da je bio »osoba koja se brinula o ljudima«. Neki je mladić dodao: »Čini mi se sasvim u redu.« No, neki su Ga bez otvoreno odbacili: »Bio je samo čovjek. Ne mislim da je bio Spasitelj.« Netko je ljutito rekao: »Ne prihvaćam ni jedan svjetonazor koji je isključiv, koji svoj put smatra jedinim putem do Boga.« Bilo je onih koji su dvojili o tome tko je Isus i onih koji su Ga otvoreno odbacili.

Kada se prije više od 2000 godina Isus suočio sa smrću, i tada su se neki ljudi rugali ideji da je On netko poseban. »Povrh Njegove glave pričvrstiše natpis s oznakom Njegove krivnje: ‘Ovo je Isus, židovski kralj’« (Matej 27:37). Oni koji su rekli: »Ti si htio razvaliti Hram i u tri ga dana opet sagraditi; spasi samoga sebe«, (r. 40) sumnjali su u Njegovu moć. Bilo je i pobožnih ljudi koji su govorili: »Drugima je pomogao, sebi samomu ne može pomoći« (r. 42).

Dok je umirao, Isus se možda činio bespomoćnim, ali kada pročitamo cijelu priču, vidimo da je On dragovoljno dao svoj život. Ustao je iz groba i time dokazao da je Sin Božji i da ima bezgraničnu moć. U tome je vrijednost Njegove smrti i veličina Njegova uskrsnuća. On je Spasitelj svijeta!

– Dave Branon

Isusovo uskrsnuće znači smrt smrti.

Evanđelje po Mateju 27:32-44

32 Kad su izlazili, namjeriše se na čovjeka iz Cirene imenom Šimuna. Njega natjeraše da mu ponese križ. 33 Tako stigoše na mjesto koje se zove Golgota, kosturnica. 34 Ondje mu dadoše vino pomiješano sa žuči. On okusi, ali ne htjede piti. 35 Tada ga pribiše na križ i razdijeliše ždrijebom među se njegove haljine. 36 Onda su sjeli i čuvali ga. 37 Povrh njegove glave pričvrstiše natpis s oznakom njegove krivnje: »Ovo je Isus, židovski kralj.« 38 Zajedno s njim bila su razapeta dva razbojnika, jedan s desne, drugi s njegove lijeve. 39 Oni koji su prolazili hulili su na nj, mahali glavom 40 i govorili: »Ti si htio razvaliti Hram i u tri ga dana opet sagraditi; spasi samoga sebe! Ako si Božji Sin, siđi s križa!« 41 Isto su se tako rugali i svećenički poglavari zajedno s pismoznancima i starješinama i govorili: 42 »Drugima je pomogao, sebi samomu ne može pomoći. Ako je Izraelov kralj, neka siđe sad s križa, i vjerovat ćemo u njega. 43 On se je uzdao u Boga; neka ga sad izbavi, ako mu je po volji! Jer je govorio: Ja sam Božji Sin!« 44 Tako su mu se isto rugali i razbojnici koji su bili s njim razapeti.