Suprotnost strahu

11 srpanj

U ljubavi nema straha; naprotiv, savršena ljubav isključuje strah, jer strah pretpostavlja kaznu.

1 Ivanova 4:18 (K. S.)

SJEĆAM se kako sam 1991. gledao na televiziji vijesti o nenasilnoj revoluciji na ulicama Moskve. Rusi koji su odrasli u totalitarnom režimu odjednom su izjavili: »Ponašat ćemo se kao da smo slobodni«, i krenuli prema tenkovima. Na licima političkih dužnosnika i mnoštva na ulicama jasno se vidjelo tko se boji, a tko je doista slobodan.

Gledajući na finskoj televiziji izravne snimke s Crvenog trga, pala mi je na pamet nova definicija vjere: suprotnost strahu. Osoba koja se boji gradi cjelokupni svoj život na strahu i sve što se dogodi hrani taj strah.

Vjera djeluje obratno. Osoba koja vjeruje gradi svoj život na povjerenju, ne na strahu. Unatoč prividnom kaosu u vremenu u kome živimo, Bog vlada. Bez obzira na to kako se osjećamo, dragocjeni smo Bogu koji je ljubav.

Što bi se dogodilo kada bismo se mi, koji smo dio Božjega kraljevstva, doista vladali kao da stvarno vjerujemo riječima apostola Ivana: »… jer je veći Onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu« (1 Ivanova 4:4). Što bi se dogodilo kada bismo zaista počeli živjeti kao da su uslišane riječi Očenaša, molitve koju najčešće izgovaramo – da bude Božja volja na zemlji kao na nebu?

– Philip Yancey

Samo u Kristu slobodan, lancima nisam vezan,

ključ života dade mi Krist. Samo u Kristu slobodan.

Hraneći svoju vjeru izgladnjujete svoj strah.

Prva Ivanova posl. 4:1-6,17-19

1 Ljubljeni, ne vjerujte svakome duhu, nego kušajte duhove, jesu li od Boga; jer mnogi lažni proroci iziđoše na svijet. 2 Po ovome raspoznajite Duha Božjega: svaki duh koji priznaje da je Isus Krist došao u tijelu, od Boga je! 3 I svaki duh koji ne priznaje Isusa, nije od Boga; taj je Antikristov, a za njega čuste da dolazi, i sad je već u svijetu. 4 Vi ste od Boga, dječice, i nadvladaste ih, jer je jači koji je u vama, negoli koji je u svijetu. 5 Oni su od svijeta, zato govore svjetovno, i svijet ih sluša. 6 Mi smo od Boga. Tko poznaje Boga, sluša nas. Tko nije od Boga, ne sluša nas. Po tome prepoznajemo Duha istine i duha zablude.
17 U ovom se usavršava ljubav među nama: imamo sigurnost za dan suda, jer kao što je on, takvi smo mi u ovom svijetu. 18 U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah ima muku, a tko se boji, nije savršen u ljubavi. 19 Mi ljubimo Boga jer je on nas najprije ljubio.