Male stvari na malim mjestima

20 srpanj

Jer, tko je prezreo dan skromnih početaka?

Zaharija 4:10 (K. S.)

ČESTO susrećem ljude koji služe, prema njihovu mišljenju, radeći male stvari na malim mjestima. Obeshrabreni su jer misle da je njihovo služenje beznačajno. Kad ih slušam, sjetim se riječi anđela iz jedne C. S. Lewisove knjige koji kaže: »Moj narod ima zakon koji zabranjuje da se govori o veličini ili brojevima… Upravo zbog njih često poštujemo nevažno i propuštamo ono što je doista veliko i bitno.

U većini kultura smatra se da je veličina mjerilo uspjeha – misle da je veće bolje. Trebate biti vrlo snažni da biste se oduprli takvom načinu razmišljanja, naročito ako radite na nevažnom mjestu. No, ne smijemo »propustiti vidjeti ono što je doista veliko«.

To ne znači da brojevi nisu bitni; napokon, i apostoli su brojili obraćenike (pročitajte Djela ap. 2:41). Brojevi predstavljaju žive ljude s vječnim potrebama. Svi bismo se trebali truditi da što više ljudi uđe u Kraljevstvo nebesko, ali brojevi ne smiju biti temelj našeg samopoštovanja.

Bog nas ne poziva da nalazimo ispunjenje u količini posla ili broju ljudi koji su u nj uključeni, već da Mu odano služimo. Služenje velikome Bogu, u Njegovoj snazi, u malim stvarima nije stepenice prema veličini – to jest veličina.

– David Roper

Svatko tko služi Bogu na Njegov način važan je u Njegovim očima.

Izaija 49:1-6

1 »Poslušajte me, vi zemlje na moru! Pazite, vi narodi daljine: Gospodin me pozvao od majčina krila. Imenovao me je od majčina krila. 2 Učinio je da moja usta budu kao oštar mač. Držao me je u zaštiti svoje ruke. Učinio je da budem glatka strijela, sakrio me u svojem tobolcu. 3 On mi reče: Ti, Izraele, moj si sluga, u kojem ću se proslaviti! 4 A ja rekoh: Uzalud sam se dakle trudio, snagu sam svoju badava i ni za što potrošio. Ipak u Gospodinu je moje pravo, u mojem Bogu moja plaća. 5 A sada govori Gospodin, koji me je od majčina krila učinio svojim slugom, da mu privedem natrag Jakova, da saberem Izraela za njega. – Proslavio sam se u Gospodnjim očima i moj mi je Bog bio jakost. – 6 On dakle reče: Premalo je da si mi sluga, da se podignu Jakovljeva plemena, da se vrate otkupljeni Izraelci. I zato te činim svjetlom neznabožaca, da budeš posrednik mojega spasenja do nakraj zemlje.«