Potražite Zakeja

25 srpanj

Danas je došlo spasenje ovoj kući, jer je i on Abrahamov sin.

Luka 19:9

ALF Clark hoda ulicama i traži Zakeja. Pa ne baš onoga iz Biblije – njega je Isus već pronašao. Alf i njegovi prijatelji u velikim gradovima rade ono što je Isus radio, a zapisano je u 19. poglavlju Evanđelja po Luki. Hodaju gradom s ciljem da susretnu i pomognu onima u potrebi.

Alf ide od kuće do kuće, pozvoni na vrata i onome tko mu otvori kaže: »Dobar dan. Ja sam Alf. Imate li nešto za što bih se mogao moliti?« Tako započinje razgovor i kao što je Isus učinio sa Zakejem – traži nekoga tko treba utjehu, novi duhovni život i nadu.

Pogledajte što je Isus učinio. Luka jednostavno kaže da je Isus došao »u Jerihon i prolazio je kroz mjesto« (r. 1). Naravno, kao i obično kad bi Isus došao u grad, okupilo se mnoštvo. Zakej, »carinički starješina«, popeo se na divlju smokvu. Kada je došao do smokve, Isus ga je pogledao i rekao: »Brzo siđi; jer danas trebam proboraviti u tvojoj kući« (r. 5).Toga je dana spasenje došlo u Zakejev dom jer je Isus »došao potražiti i spasiti što je bilo izgubljeno« (r. 10).

Tražimo li i mi Zakeja? On je posvuda i treba Isusa. Razmislite o tome na koje sve načine možete ljudima koji trebaju Spasitelja reći o Isusu.

– Dave Branon

Radosna vijest o Isusu je predobra vijest da biste je zadržali za sebe.

Evanđelje po Luki 19:1-10

1 On dođe u Jerihon i prolazio je kroz mjesto. 2 Tamo je bio čovjek po imenu Zakej. Bio je carinički starješina, i bio je bogat. 3 Želio je vidjeti Isusa i upoznati ga, ali nije mogao od mnoštva naroda; jer je bio maloga rasta. 4 Zato potrča naprijed i popne se na divlju smokvu da ga mogne vidjeti; jer je Isus onuda trebao proći. 5 Kad dođe Isus na ono mjesto, pogleda gore i reče mu: »Zakeju, brzo siđi; jer danas trebam proboraviti u tvojoj kući.« 6 I siđe brzo, i primi ga s radošću. 7 Svi koji to vidješe mrmljali su i govorili: »Svratio je u kuću grješnika.« 8 A Zakej stupi pred Gospodina i reče: »Gospodine, pola svog imanja dajem siromasima; i ako sam koga prevario, vraćam četverostruko.« 9 Isus mu reče: »Danas je došlo spasenje ovoj kući, jer je i on Abrahamov sin. 10 Sin Čovječji je došao potražiti i spasiti što je bilo izgubljeno.«