Svet, svet, svet

10 kolovoz 2014

Pjevala su bez prestanka dan i noć:
»Svet, svet, svet Gospodin Bog Svemogući, koji bijaše, koji jest i koji će doći!«

Otkrivenje 4:8

MNOGI će vam reći da vrijeme leti kada se dobro zabavljate. Činjenice to ne potvrđuju, ali se barem tako čini.

Kada je život bezbrižan, čini nam se da vrijeme prebrzo prolazi. Dajte mi zadaću u kojoj uživam i društvo osobe koja mi se sviđa, i vrijeme će biti nebitno.

Moje iskustvo te »stvarnosti« pomoglo mi je da shvatim događaj opisan u 4. poglavlju Otkrivenja. Kada sam u prošlosti razmišljala o četiri bića koja sjede oko Božjega trona i ponavljaju istu riječ, mislila sam da im mora biti jako dosadno! Danas to više ne mislim. Sada razmišljam o tome što su sve vidjela svojim mnogobrojnim očima (r. 8). Razmišljam o pogledu koji imaju s podnožja Božjega trona (r. 6). Razmišljam o tome koliko su zadivljeni Božjim mudrim i brižnim odnosom prema samovoljnim zemljanima. Tada vidim da im ne preostaje ništa drugo nego ponavljati: »Svet, svet, svet…«

Je li dosadno stalno ponavljati iste riječi? Nije, ako ste u prisutnosti osobe koju velite. Nije, ako radite upravo ono za što ste stvoreni. Poput četiri bića, stvoreni smo da veličamo Boga. Naš život neće biti dosadan ako svoju pozornost usmjerimo na Njega i ispunimo tu svrhu.

– Julie Ackerman Link

Srce usklađeno s Bogom ne može raditi ništa drugo nego pjevati Njemu na slavu.

Otkrivenje 4

1 Potom vidjeh: gle, vrata otvorena na nebu, i prvi glas što sam ga čuo kao trubu gdje govori sa mnom, reče: »Uzađi ovamo, i pokazat ću ti što se treba dogoditi za ovim.« 2 Odmah se u duhu zanesoh. I gle, prijestolje se nalazilo na nebu, i na prijestolju je netko sjedio. 3 I onaj koji je sjedio bijaše po izgledu kao kamen jaspis i sardis. Oko prijestolja bijaše dûga, po izgledu kao smaragd. 4 Oko tog prijestolja bijahu dvadeset i četiri druga prijestolja, a na prijestoljima sjeđahu dvadeset i četiri starješine, odjeveni u bijelu odjeću te su imali zlatne krune na glavama. 5 Od prijestolja su izlazili munje, glasovi i gromovi, i sedam baklji gorjelo je pred prijestoljem, koje su sedam Božjih duhova. 6 Pred prijestoljem bijaše kao stakleno more, slično kristalu; u sredini pred prijestoljem i oko prijestolja četiri bića, puna očiju sprijeda i straga.7 Prvo biće bijaše slično lavu, drugo biće slično juncu, treće biće imaše lice kao čovjek, i četvrto biće bijaše kao orao kad leti. 8 Svako od četiriju bića imalo je po šest krila, i bijahu naokolo izvana i iznutra puna očiju. Pjevala su bez prestanka dan i noć:»Svet, svet, svetGospodin Bog Svemogući,koji bijaše, koji jest i koji će doći!«9 Kad bića iskazaše slavu, čast i hvalu onome koji je sjedio na prijestolju i onome koji živi u vijeke vjekova, 10 padoše dvadeset i četiri starješine pred onim koji je sjedio na prijestolju, i pokloniše se onome koji živi u vijeke vjekova, i odložiše svoje krune pred prijestolje govoreći:11 »Dostojan si, Gospodine i Bože naš,primiti slavu, i čast, i moć,jer si ti sve stvorio,po tvojoj je volji sve nastalo i bilo stvoreno.«