Snaga jednostavnosti

11 kolovoz 2014

Jedan od pismoznanaca slušao je njihovu prepirku i opazio kako im je zgodno odgovorio. … i zapita ga: »Koja je prva od svih zapovijedi?«

Marko 12:28

MALI broj ljudi ima vremena proučavati porezni zakon SAD-a, što je potpuno razumljivo. Prema statističkim podacima, 2013. godine postojeći zakonpremašuje četiri milijuna riječi. Zapravo, porezni zakoni postali su toliko opsežni i složeni da se i stručnjaci u tome teško snalaze. Dosadni su u svojoj složenosti.

Vjerski vođe u drevnom Izraelu to su učinili u svome odnosu s Bogom. Mnogobrojnim zakonima učinili su ga presloženim. Sve je veći broj vjerskih propisa narastao do točke gdje su se čak i najbolji poznavatelji Mojsijeva zakona mučili kako bi shvatili njegovu bit. Kada je jedan od tih vjerskih vođa pitao Isusa koja je najveća zapovijed, On mu je odgovorio: »‘Ljubi Gospodina, svoga Boga, svim srcem, svom dušom, svom pameti i svom svojom snagom!’ Druga glasi: ‘Ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe!’ Važnije zapovijedi od tih nema« (r. r. 30, 31).

Mojsijev je zakon bio dosadan, ali vjera u Krista je jednostavna. Njegov je »jaram blag i … breme lako« (Matej 11:30). Lako je zato jer je Bog bio voljan oprostiti nam i voljeti nas. Sada nam pomaže voljeti Njega i svoje bližnje.

– Bill Crowder

Božja ljubav u našem srcu daje nam srce kojim volimo druge.

Evanđelje po Marku 12:28-34

28 Jedan od pismoznanaca slušao je njihovu prepirku i opazio kako im je zgodno odgovorio. I on pristupi i zapita ga: »Koja je prva od svih zapovijedi?« 29 Isus odgovori: »Prva glasi: Čuj, Izraele, Gospodin, naš Bog, jest jedini. 30 Ljubi Gospodina, svoga Boga, svim srcem, svom dušom, svom pameti i svom svojom snagom! 31 Druga glasi: Ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe! Važnije zapovijedi od tih nema.« 32 Tada mu reče pismoznanac: »Dobro, učitelju, posve si pravo rekao: Samo je jedan Bog, i osim njega nema drugoga. 33 Njega ljubiti svim srcem, svom dušom, svom pameti kao samoga sebe: to je vrednije od svih paljenica i žrtava.« 34 Kad vidje Isus kako pametno odgovori, reče mu: »Nisi daleko od Božjega kraljevstva.« Otada se ne usudi više nitko zapitati ga što.