Naš temelj

20 kolovoz 2014

Jer drugoga temelja nitko ne može postaviti osim onoga koji je postavljen, a to je Isus Krist.

1 Korinćanima 3:11

BAVARSKI je grad Nördlingen jedinstven. Smješten je u središtu kratera Ries, velikoga okruglog ulegnuća nastalog prije mnogo stoljeća nakon pada ogromnog meteorita. Zbog velikog tlaka izazvanog udarcem o zemlju nastale su neobične stijene protkane mikroskopski sitnim dijamantima. U 13. stoljeću to je svjetlucavo kamenje uporabljeno za gradnju Crkve svetog Georga. Posjetitelji i danas mogu vidjeti kristaliće u njezinim temeljima i zidovima. Moglo bi se reći da ta crkva ima nebeske temelje.

U Bibliji čitamo o drukčijem nebeskom temelju. Isus je u naš svijet došao s neba (pročitajte Ivan 3:13). Kada se nakon smrti i uskrsnuća vratio u nebo, ostavio je svoje sljedbenike koji su postali »živim hramom« Božjim, kojemu je On temelj. Apostol Pavao kaže: »Jer drugoga temelja nitko ne može postaviti osim onoga koji je postavljen, a to je Isus Krist« (1 Korinćanima 3:11).

Temelj na kojem je sagrađena crkva u Bavariji je stijena s neba. Duhovna crkva – svi Kristovi sljedbenici – utemeljeni su na pravom nebeskom temelju, Isusu Kristu (pročitajte Izaija 28:16; 1 Korinćanima 10:3,4). Slavimo Boga jer je naše spasenje sigurno zbog onoga što je Isus učinio.

– Dennis Fisher

U Kristu čvrst je temelj moj, na Njeg’ oslanjam život svoj.

Sve drugo brzo nestaje, Krist, čvrsta stijena ostaje.

Krist, Stijena, temelj je naše vjere.

Prva posl. Korinćanima 3:1-11

1 Ja vam, braćo, nisam mogao govoriti kao duhovnima, nego kao tjelesnima, kao maloj djeci u Kristu. 2 Mlijeko sam vam davao da pijete, a ne hranu; jer još niste mogli, a ni sad još ne možete 3 jer ste još tjelesni. Zaista, dok među vama ima zavisti i prepiranja, niste li tjelesni, i ne živite li po čovjeku? 4 Jer kad netko govori: »Ja sam Pavlov«, a drugi: »Ja Apolonov«, ne postupate li samo kao ljudi? 5 Tko je dakle Apolon, a tko je Pavao? Sluge po kojima ste primili vjeru, svaki kako mu je Gospodin dao. 6 Ja posadih, Apolon zali, a Bog dade te uzraste. 7 Tako niti je što onaj koji sadi, ni onaj koji zalijeva, nego Bog koji daje te raste. 8 A onaj koji sadi i koji zalijeva jedno su i svaki će primiti svoju plaću po svojemu trudu. 9 Mi smo naime Božji suradnici, a vi ste Božja njiva, Božja građevina.10 Po Božjoj milosti koja mi je dana ja kao mudri graditelj postavih temelj, a drugi zida, ali svaki neka gleda kako zida. 11 Jer drugoga temelja nitko ne može postaviti osim onoga koji je postavljen, a to je Isus Krist.