Gubitak pamćenja

24 kolovoz 2014

Zahvaljujte Gospodu jer je dobar, jer vječna je ljubav Njegova!

Psalam 118:1

KADA smo u nevolji, često se događa kao da dobijemo duhovnu amneziju i zaboravimo Božju milost. Dobar način da ponovo steknemo zahvalno srce je da nastojimo ne misliti na to što nas uznemirava. Pokušamo se sjetiti svega što nam je Bog do sada dao i zahvaljujemo mu na tome.

Kada se Izraelski narod našao u bezvodnoj, vrućoj pustinji, i oni su doživjeli gubitak pamćenja. Zaboravili su Božju milost. Požalili su što su napustili Egipat gdje su imali obilje hrane (pročitajte Izlazak 16:2,3). Nakon toga su prigovarali jer nema vode (17:2). Zaboravili su kako ih je Bog čudesno izbavio i kako su uzeli plijen od Egipćana (12:36). Pritisnuti trenutačnim okolnostima, zaboravili su da se Bog uvijek brinuo za njih.

Psalmist i nas potiče: »Zahvaljujte Gospodu jer je dobar, jer vječna je ljubav Njegova!« (Psalam 118:1) Riječ milost znači ‘postojana ljubav’. Odnosi se na Božju vjernost. Obećao je da će uvijek biti tu i brinuti se za svoju djecu.

Sjećanje na to kako se sve Bog pobrinuo za nas u prošlosti, pomoći će nam jasnije vidjeti sadašnjost!

– Dennis Fisher

Kraj tebe kad bjesni more žestoko,

a ti jadan misliš sve je propalo,

izbroji sve dare koje Bog ti da,

u srcu će orit pjesma zahvalna.

Sjećanje na milost jučer daje nadu i jakost za sutra.

Psalam 118:1-14

1 Zahvaljujte Gospodu jer je dobar,jer vječna je ljubav njegova!2 Neka kaže Izrael:»Vječna je ljubav njegova.«3 Neka kaže dom Aronov:»Vječna je ljubav njegova.«4 Neka kažu svi koji se boje Gospoda:»Vječna je ljubav njegova.«5 Iz tjeskobe zazvah Gospoda!Gospod me usliša i oslobodi.6 Gospod je za me, ne bojim se ništa:što mi može učiniti čovjek?7 Gospod je sa mnom, on mi pomaže,doživjet ću poraz svojih mrzitelja.8 Bolje se uzdati u Gospoda,nego se oslanjati na čovjeka.9 Bolje je uzdati se u Gospoda,nego se oslanjati na moćnike.10 Svi me pogani opkoliše:u ime Gospodnje ja ih uništavam.11 Opkoliše me, stegnuše me:u ime Gospodnje ja ih uništavam.12 Opkoliše me kao pčele: ugasiše se kao oganj trnja;u ime Gospodnje ja ih uništavam.13 Gurahu me, gurahu da me sruše;ali mi Gospod pomože.14 Moja snaga i moja pjesma je Gospod:on mi je spasitelj.