Slika poniznosti

28 kolovoz 2014

Bog se protivi oholima, a poniznima daje milost.

Jakovljeva 4:6

ZA vrijeme uskrsnih blagdana supruga i ja smo bili na bogoštovlju na kojem smo mogli vidjeti što su doživjeli Isus i Njegovi učenici večer prije raspeća. U jednom su trenutku starješine i đakoni prali noge onima koji su na bilo koji način služili crkvi. Promatrajući događaj, pitao sam se tko je toga dana bio ponizniji: oni koji su prali noge drugima ili oni koji su im to dopustili. I oni koji su služili i oni kojima su služili bili su slika poniznosti.

Kada su se Isus i učenici okupili na Posljednjoj večeri, Isus im je poput sluge počeo prati noge. No, Petar se usprotivio rekavši: »Nikad mi Ti nećeš prati noge!« Isus mu je odgovorio: »Ako te ne operem nećeš imati udjela sa mnom« (13:8). Pranje nogu nije bio puki obred. To je bila slika naše potrebe za očišćenjem – očišćenjem koje se neće dogoditi ako se nismo spremni poniziti pred Spasiteljem.

Jakov je napisao: »Bog se protivi oholima, a poniznima daje milost« (Jakovljeva 4:6). Božju milost primamo onda kada priznajemo veličinu Boga koji se ponizio na križu (pročitajte Filipljanima 2:5-11).

– Bill Crowder

Oprost daje jedino prolivena krv mog Krista.

Oprošteno mi je sve, očišćen sam krvlju Krista.

O, dragocjena krv, koja sav pere grijeh!

Za drugo ne znam ja, jedino za krv mog Krista.

Na najvišem smo položaju kada klečimo pred Gospodarem svemira.

Evanđelje po Ivanu 13:1-11

1 Bilo je pred blagdan Vazma. Isus je znao kako mu je došao čas da pođe s ovoga svijeta k Ocu. Tada on, koji je ljubio svoje što su bili na svijetu, zasvjedoči svoju ljubav do kraja. 2 Bilo je za večerom. Već je bio đavao stavio namjeru u srce Judi, sinu Šimuna Iškariotskoga, da ga izda. 3 Znajući da mu je Otac sve dao u ruke, i da je od Boga izišao i da k Bogu ide, Isus 4 ustade od večere, skide svoju gornju haljinu, uze ručnik i njim se opasa. 5 Tada uli vodu u umivaonik i poče prati noge učenicima i otirati ručnikom kojim je bio opasan.6 Tako dođe k Šimunu Petru. On mu reče: »Gospodine, zar ti da mi pereš noge?« 7 Isus mu odgovori: »Što ja činim, ti ne znaš sada, ali ćeš poslije razumjeti.« 8 Petar mu odvrati: »Nikad mi ti ne ćeš oprati noge!« Isus mu odgovori: »Ako te ne operem, ne ćeš imati dijela sa mnom.« 9 Reče mu Šimun Petar: »Onda, Gospodine, ne samo moje noge, nego i ruke i glavu.« 10 Isus mu reče: »Tko je opran, ne treba nego samo noge oprati, onda je sav čist. I vi ste čisti, ali ne svi.« 11 Budući da je znao za svog izdajnika, reče: »Niste svi čisti.«