Što sijati?

08 rujan 2014

Bezbožnik dobiva isprazan dobitak,
a sigurnu plaću onaj koji sije pravednost.

Izreke 11:18

NA tornju sa satom na zgradi sveučilišta nalazi se i secesijski plitki reljef pod nazivom Sijač. Ispod njega je ugraviran tekst iz Poslanice Galaćanima 6:7: »Što čovjek posije…« Sveučilište u Michiganu vodeća je ustanova koja se bavi istraživanjima u području zamljoradnje, ali usprkos mnogim poboljšanjima u načinu uzgoja i količini uroda, ostaje činjenica: iz sjemena kukuruza neće izrasti grah.

Isus se često koristio prispodobama iz zemljoradnje da bi objasnio kraljevstvo Božje. U priči o sijaču (pročitajte Marko 4) usporedio je Riječ Božju sa sjemenom posijanim u različite vrste tla. Kao što iz prispodobe možemo zaključiti, sijač sije posvuda iako zna da će neko sjeme pasti na mjesto na kojem neće narasti.

Poput Isusa, i mi moramo sijati dobro sjeme svugdje i uvijek, a Božja je briga gdje će sjeme pasti i kako će rasti. Bitno je sijati. Kao što smo pročitali u Izrekama, Bog ne želi da žanjemo loš urod, zato nas potiče da sijemo što je dobro i pravedno. Apostol Pavao je objasnio prispodobu i upozorio vjernike da ne siju sjeme propasti. Naprotiv, želi da sijemo sjeme koje će »požeti vječni život« (Galaćanima 6:8). Ako se pitate što sijati, odgovor je: »Sijte što želite požeti.« Da biste u životu želi dobar urod, počnite sijati sjeme dobrote.

– Julie Ackerman Link

Posađeno sjeme daje rod; nesebičan život žanje vječni život.

Evanđelje po Marku 4:1-20

1 Opet je učio na moru. Veoma veliko mnoštvo naroda skupilo se oko njega. Zato uđe u lađicu i u nju sjede na moru, a sav je narod stajao na obali uz more. 2 Učio ih je mnogo u prispodobama i govorio im u svom naučavanju: 3 »Čujte! Izađe sijač da sije. 4 Kad je sijao, jedan dio sjemena pade na put i dođoše ptice i pozobaše ga. 5 Drugi dio pade na kamenito tlo gdje nije bilo mnogo zemlje. Brzo iznikne jer nije ležalo duboko u zemlji. 6 Ali kad sunce zasja, uvenu i usahnu, jer nije imalo korijena. 7 Opet drugi dio pade među trnje. Trnje uzraste i zaguši ga, tako da ne donese roda. 8 Drugi, napokon, pade na dobru zemlju, iznikne, odraste i donese rod, jedno trideseterostruk, jedno šezdeseterostruk, jedno stostruk.« 9 I zaključi riječima: »Tko ima uši, neka čuje!« 10 Kad je bio sam, zapitaše ga oni koji su bili uz njega s dvanaestoricom za smisao prispodoba. 11 Reče im: »Vama je povjerena tajna Božjega kraljevstva. Onima vani sve se iznosi u prispodobama. 12 Oni će gledati, a ipak ne će vidjeti, slušati, a ipak ne će razumjeti, da se kako ne obrate i ne nađu oproštenje.« 13 Tada nastavi: »Ne razumijete li ove prispodobe? Kako ćete onda razumjeti sve druge?« 14 »Sijač sije riječ. 15 Jedni stoje uz put na koji je bila posijana riječ. To su oni koji je čuju. A onda odmah dolazi sotona i oduzme riječ koja je bila posijana u njihova srca. 16 Slični su oni što primaju sjeme na kamenito tlo. Oni čuju riječ i odmah je primaju s radošću. 17 Ali ne daju da uhvati korijen, nego su nepostojani. Kad zbog riječi dođe nevolja ili progonstvo, onda odmah posrću. 18 Drugi su oni kojima sjeme padne među trnje. Oni slušaju riječ. 19 Ali svjetske brige, varavo bogatstvo i ostale strasti uvuku se i zaguše riječ, tako da ostane bez roda. 20 Koji su napokon posijani na dobru zemlju, to su oni koji slušaju riječ, primaju je u se i donose tridesetorostruk, šezdesetorostruk i stostruk rod.«