O njima više ne misli

13 rujan 2014

Ja sam, Ja koji uništavam tvoju krivnju zbog sebe
i tvojih se grijeha više ne spominjem.

Izaija 43:25

PRVE godine moga kršćanskog staža bile su ispunjene strahom. Mislio sam da će, kada se Isus vrati, svi moji grijesi biti napisani na velikom ekranu tako da svi vide.

Sada znam da je Bog odlučio da se ne sjeća ni jednoga mojeg prijestupa. Svaki je grijeh zakopan na dnu najdubljeg mora i nikada neće biti iskopan niti će se o njemu raspravljati. Amy Carmichael je napisala: »Prije nekoliko dana s tugom sam razmišljala o prošlosti – toliko mnogo različitih grijeha, progrešaka i propusta. Dok sam čitala 43. poglavlje proroka Izaije, u 24. retku sam prepoznala sebe: ‘A zadao si mi posla svojim grijesima, ražalostio si me svojim prekršajima.’ Tada sam po prvi put vidjela da između 24. i 25. retka nema razmaka već piše ovo: ‘Ja sam, Ja koji uništavam tvoju krivnju zbog sebe i tvojih se grijeha više ne spominjem.’«

Štoviše, kada se naš Gospodin vrati, On će »osvijetliti ono što je u tami sakriveno i objavit će se namjere srdaca: i tada će svaki dobiti pohvalu od Boga« (1 Korićanima 4:5). Toga će dana naša djela biti prokušana i možda ćemo doživjeti gubitak, ali neće nam biti suđeno za grijeh (3:11-15). Bog će vidjeti što je Krist učinio za nas. Zapamtite, naših »se grijeha više ne spominje« (Izaija 43:25).

– David Roper

Kada nas Bog spašava, naši su grijesi zauvijek oprošteni,
više ih se i ne sjeća.

Izaija 43:22-28

22 A ipak, Jakove, ti me nisi zvao, niti si se trudio za me, Izraele! 23 Nisi mi prinio janjce od sebe kao žrtvu paljenicu. Nisi me počastio svojim žrtvama. Nisam te tjerao da mi služiš prinosima. 24 Nisi mi kupio za novac mirodije. Nisi me okrijepio pretilinom svojih žrtava. A zadao si mi posla svojim grijesima, ražalostio si me svojim prekršajima. 25 Ja sam, ja koji uništavam tvoju krivnju zbog sebe i tvojih se grijeha više ne spominjem. 26 Opomeni me samo! Sudimo se! Pripovijedaj da dokažeš svoje pravo! 27 Tvoj prvi otac već je sagriješio, i tvoji posrednici su mi bili nevjerni. 28 Tada sam s knezova svetišta svukao posvetu, Jakova bacio u prokletstvo i Izraela stavio na ruglo.