Predajte bogu

17 rujan 2014

Na tu riječ posta čovjek žalostan i ode tužan jer je posjedovao mnoga dobra.

Marko 10:22

JUNAKINJA generacije odrasle nakon Drugog svjetskog rata, Corrie ten Boom, ostavila je u nasljeđe bogobojaznost i mudrost. Kao žrtva nacističke okupacije Nizozemske, preživjela je da bi svjedočila o vjeri i oslanjanju na Boga tijekom tih užasnih stradanja. »U svojim sam rukama držala mnogo toga«, rekla je jednom zgodom »i sve sam to izgubila; ali što god sam stavila u Božje ruke, to još uvijek imam.«

Corrie je dobro upoznala gubitak. Zbog zlih ljudi izgubila je obitelj, sve što je imala i život koji je poznavala. Ipak, naučila je usredotočiti se na ono što ju može duhovno i emocionalno obogatiti tako što je sve stavila u ruke svoga nebeskog Oca.

Što to znači nama? Što bismo trebali Bogu povjeriti na čuvanje? Prema onome o čemu govori priča o bogatom mladiću iz 10. poglavlja Evađelja po Marku, sve. On je u svojim rukama imao izobilje, ali kada ga je Isus tražio da se toga odrekne, mladić je odbio. Zadržao je svoje bogatstvo i propustio slijediti Isusa – i kao rezultat toga otišao je »tužan« (r. 22).

Poput Corrie ten Boom, i mi možemo naći nadu ako sve stavimo u Božje ruke i zatim ishod prepustimo Njemu.

– Dave Branon

Nijedan život nije sigurniji od onoga koji predamo u Božje ruke.

Evanđelje po Marku 10:17-22

17 Kad pođe dalje svojim putem, pritrča mu netko, pade pred njega na koljena i upita ga: »Učitelju dobri, što moram činiti da postignem vječni život?« 18 Isus mu reče: »Što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar osim jedinoga Boga. 19 Znaš zapovijedi: Ne ubijaj! Ne čini preljub! Ne kradi! Ne svjedoči lažno! Ne varaj! Poštuj oca i majku!« 20 Onaj mu odvrati: »Učitelju, sve sam to držao od svoje mladosti.« 21 Tada ga Isus pogleda ljubazno i reče mu: »Jedno ti još treba. Idi, prodaj sve što imaš i podaj siromasima i imat ćeš blago na nebu. Onda dođi, uzmi svoj križ i slijedi mene!« 22 Na tu riječ posta čovjek žalostan i ode tužan jer je posjedovao mnoga dobra.