Pribježište duše

23 rujan 2014

Tada David zapjeva ovu tužaljku o Šaulu i njegovu sinu Jonatanu.

2 Samuelova 1:17

U ožujku 2011. Japan je pogodio razorni tsunami. Brišući ispred sebe gradove i sela uz obalu, odnio je skoro 16.000 života. Književnica i pjesnikinja Gretel Erlich otputovala je u Japan da bi vidjela i zabilježila strahote koje su se tamo dogodile. Budući da se nije osjećala doraslom da o tome napiše izvještaj, odlučila je napisati pjesmu. U jednom je intervjuu to objasnila ovako: »Moj dugogodišnji prijatelj William Stafford, pjesnik koji više nije s nama, je rekao: ‘Pjesma je pribježište duše. Omogućuje mi da svoje osjećaje prenesem na papir tako da ih više ne moram nositi u sebi.’«

U Bibliji često nalazimo pjesme kojima su iskazani duboki osjećaji: od radosnog veličanja do duboke tuge zbog gubitka. Kada su kralj Šaul i njegov sin Jonatan poginuli u bitci, Davida je preplavila tuga (r. r. 1-12). On ju je pretočio u pjesmu poznatu kao Davidova tužaljka: »Šaul i Jonatan, mili i dragi, ne rastaviše se ni u smrti, kao ni u životu … Kako padoše junaci usred boja? (…) Osjećam za tobom tjeskobu, Jonatane, ljubljeni brate moj!« (r. r. 23-26)

Kada se i sami nađemo u situaciji da naša duša treba pribježište – bilo da je riječ o nečemu radosnom ili tužnom – naše molitve mogu biti pjesma Bogu. I onda kad nam je teško izreći što osjećamo, naš nebeski Otac čuje naše riječi i glas našega srca.

– David McCasland

Bog ne čuje smo riječi; On vidi što nam je u srcu.

Druga knjiga o Samuelu 1:17-27

17 Tada David zapjeva ovu tužaljku o Šaulu i njegovu sinu Jonatanu 18 i zapovjedi da je nauče Judini sinovi. Napisana je u knjizi junaka: 19 Cvijet najboljih leži mrtav na tvojim brežuljcima, Izraele. Kako padoše junaci? 20 Šutite o tom u Gatu, ne raznosite ovu vijest po ulicama Aškelona, da se ne uzraduju filistejske kćeri, da ne usklikuju kćeri pogana. 21 O, vi brda Gilboe! Ne padala ni rosa ni kiša po vama, ni po poljima punim prvoga ploda, jer tamo leže štitovi hrabrih, štit Šaulov; ne pomazan uljem, 22 nego poškropljen krvlju pobijenih, mašću junaka. 23 Šaul i Jonatan, mili i dragi, ne rastaviše se ni u smrti, kao ni u životu. Bili su hitriji od orlova, snažniji od lavova. 24 Kćeri Izraelove, plačite za Šaulom, koji vas je bogato odijevao u grimiz i koji vam je kitio haljine zlatnim nakitom! 25 Kako padoše junaci usred boja? Na tvojim brežuljcima leži mrtav Jonatan. 26 Osjećam za tobom tjeskobu, Jonatane, ljubljeni brate moj! Tvoja mi je ljubav bila dragocjenija od ljubavi žena. 27 Kako padoše junaci i kako je razbijeno ratničko oružje?