Riječi

13 listopad 2014Mudre izreke 25:11-15

11 Kao zlatne jabuke na srebrnim zdjelama,
takva je riječ izrečena u pravo vrijeme.
12 Zlatan prsten i ures od finoga zlata,
takav je onaj koji mudro opominje za uho koje sluša.
13 Kao rashlađivanje snijegom za vrijeme žetve,
takav je vjeran glasnik
onoga koji ga je poslao;
on okrijepi dušu svojemu gospodaru.
14 Oblaci i vjetar, a ipak nema dažda
– takav je čovjek koji se hvali darovima, a ne daje ih nikada.
15 Ljut čovjek se dade nagovoriti strpljivošću;
mek jezik može slomiti kosti.

Kao zlatne jabuke na srebrnim zdjelama,
takva je riječ izrečena u pravo vrijeme.

Izreke 25:11

VJEROJATNO ste čuli izreku: »Bitno je odabrati pravi trenutak.« Prema onome što piše u Bibliji, to se odnosi i na naše riječi i govor. Sjetite se vremena kada vas je Bog upotrijebio da riječima ohrabrite nekoga ili kada ste htjeli nešto reći, ali je bilo mudrije šutjeti.

U Bibliji čitamo da postoji »vrijeme kad se šuti, i vrijeme kad se govori« (Propovjednik 3:7). Salomon je dobro odabrano vrijeme i riječi usporedio sa zlatnim jabukama na srebrnim zdjelama – lijepe, dragocjene i pomno odabrane (r. 11). Znati kada nešto reći korisno je i onome koji govori i onome koji sluša, bilo da je riječ o ljubavi, ohrabrenju ili ukoru. Šutnja također ima svoje mjesto i vrijeme. Kada smo u napasti da ismijavamo ili ogovaramo susjeda, Salomon je rekao da je mudrije obuzdati jezik. U tom je slučaju bolje šutjeti (11:12). Kada nas brbljavost ili ljutnja potiču da zgriješimo Bogu ili bližnjemu, moći ćemo se tome oduprijeti ako se sjetimo da onaj »tko zauzdava jezik, radi razumno« (10:19) ili kako u svojoj poslanici Jakov kaže: »… neka bude svaki čovjek brz u slušanju, a spor u govorenju« (1:19).

Često je teško znati što reći i kada reći. U tome nam može pomoći Duh Sveti. Pomoći će nam pronaći prave riječi u pravo vrijeme i na pravi način. Na dobrobit drugih i Bogu na slavu.

– Marvin Williams

Pravo je umijeće znati odabrati pravi trenutak i riječi.