Zaobilazni put

16 listopad 2014Knjiga Postanka 12:1-10; 13:1

1 Jednoga dana reče Gospodin Abramu:
»Idi iz svoje zemlje
i od svojega roda i iz doma svojega oca
u zemlju koju ću ti pokazati!
2 Jer učinit ću te velikim narodom,
i blagoslovit ću te,
proslavit ću tvoje ime.
Ti ćeš proširiti blagoslov.
3 Blagoslovit ću one koji tebe blagoslivljaju
i proklet ću one koji tebe proklinju.
U tebi će biti blagoslovljena
sva plemena na zemlji.«
4 I pođe Abram, kako mu je bio zapovjedio Gospodin, i s njim pođe Lot. Sedamdeset i pet godina bilo je Abramu kad iseli iz Harana. 5 I uze Abram Saraju, svoju ženu, i Lota, sina svojega brata, i sve blago, što su ga imali, i svu družinu, što su je bili dobili u Haranu, i izađoše da se zapute u kanaansku zemlju. Kad dođoše u kanaansku zemlju, 6 prođe Abram zemlju sve do svetišta Šekema, sve do hrasta More. Kanaanci su tada prebivali u zemlji. 7 Tada se Gospodin ukaza Abramu i reče: »Potomcima tvojim dat ću ovu zemlju.« I načini ondje žrtvenik Gospodinu, koji mu se bio ukazao. 8 Potom ode odatle dalje u gore istočno od Betela i postavi šator između Betela na zapadu i Aja na istoku; tu načini Gospodinu žrtvenik i prizva ime Gospodnje.
9 Onda se diže Abram i ode dalje prema Negebu. 10 A kad nastade glad u zemlji, siđe Abram u Egipat, da se tamo za koje vrijeme skloni; jer je glad teško pritiskivala zemlju.
1 Tako ode Abram iz Egipta prema Negebu, on i njegova žena i sve što god je imao, i Lot s njim.

U Tebe su se uzdali naši oci,
uzdali su se i Ti si ih spašavao.

Psalam 22:5

KADA smo moja žena i ja kretali na 750 kilometara dugačko putovanje, u GPS sam kao odredište upisao adresu naše kćeri u Missouriju. Dok smo prolazili državom Illionois, navigacijski uređaj uputio nas je da siđemo s autoceste i prođemo kroz grad Harvey. Zatim nas je ponovo vratio na autocestu. Nije mi bilo jasno čemu je služio taj neobični obilazak. Zašto smo morali sići sa savršeno dobre autoceste? Nikada nisam dobio odgovor na to pitanje. Nastavili smo putovanje vjerujući da će nas GPS dovesti do naše kćeri i vratiti kući.

Tada sam počeo razmišljati o obilaznicama u životu. Čini nam se da sve ide glatko. Tada nas iz nekog razloga Bog upućuje u nepoznato. To može biti bolest, teškoće na poslu ili školi ili neka nesreća. Ne razumijemo što Bog radi.

Pred Abrahamom je bila jedna takva zaobilaznica kada mu je Bog rekao: »Idi iz svoje zemlje i od svojega roda i iz doma svojega oca« (Postanak 12:1). Abraham se sigurno pitao zašto ga Bog šalje u pustinju Negeb. No, vjerovao je Bogu i bio je siguran da On zna što radi.

GPS može progriješiti, ali u nepogrešivog Boga možemo se potpuno pouzdati (pročitajte Psalam 22:5). On će nas voditi na svim našim zaobilaznicama i dovesti tamo gdje želi da budemo.

– Dave Branon

Ne moramo znati put kad se oslanjamo na Onoga tko zna.