Otočić

24 listopad 2014Poslanica Titu 3:1-7

1 Opominji ih da se pokoravaju poglavarstvima i vlastima, da budu poslušni i spremni na svako dobro djelo. 2 Neka nikoga ne grde, neka se ne svađaju, nego neka budu obazrivi i neka prema svim ljudima pokazuju svaku krotkost. 3 Jer i mi smo bili nekada nerazumni, nepokorni, lutalice. Živjeli smo u pakosti i zavisti, puni mržnje i mrzeći jedni druge. 4 A kad se pojavi dobrota i čovjekoljublje Boga našega Spasitelja, 5 spasi nas ne zbog djela pravde koja mi učinismo, nego po svom milosrđu, kupelji preporoda i obnove koju daje Duh Sveti. 6 Njega izli na nas obilato po Isusu Kristu, našemu Spasitelju, 7 da – opravdani njegovom milošću – po nadi budemo baštinici vječnoga života.

Neka nikoga ne grde… nego neka budu obazrivi i neka prema svim ljudima pokazuju svaku krotkost.

Titu 3:2

SINGAPUR je maleni otok. Tako je malen da ga jedva možete vidjeti na zemljopisnoj karti. (Provjerite ako već otprije ne znate gdje se nalazi ta otočna država.) Zato što je gusto naseljen, obazrivost je naročito bitna. Mladić je svojoj zaručnici, koja je prvi put dolazila u Singapur, napisao: »Prostor je ograničen. Zato uvijek moraš voditi brigu o prostoru oko sebe i maknuti se kako nekome ne bi bila na putu. Od presudne je važnosti biti obazriv.«

Apostol Pavao je mladom suradniku Titu napisao: »Opominji ih da se pokoravaju… da budu poslušni i spremni na svako dobro djelo. Neka nikoga ne grde, neka se ne svađaju, nego neka budu obazrivi i neka prema svim ljudima pokazuju svaku krotkost« (r. r. 1,2). Netko je rekao: »Naš život je možda jedina Biblija koju će neki ljudi čitati.« Opće je poznato da bi kršćani trebali biti drukčiji. Ako smo sebični, samodostatni i grubi, što će ljudi misliti o Kristu i Evanđelju koje navješćujemo?

Biti obazriv je dobro životno načelo i možemo po njemu živjeti ako se oslonimo na Gospodina. To je ujedno i jedan od načina da pokažemo kakav je Krist, da On spašava i mijenja živote ljudi.

– Poh Fang Chia

Želimo Tebe hvaliti, srcem i dušom slaviti.

Slabu nam vjeru ojačaj, ljubavi plamen rasplamsaj!

Vaše je svjedočanstvo snažno koliko i vaš karakter.