Svi zajedno

26 listopad 2014Psalam 98:1-9

1 Pjevajte Gospodu pjesmu novu,
jer učini djela čudesna!
Njegova desnica mu donese spasenje
i sveta ruka njegova!
2 Objavi Gospod svoje spasenje,
pred poganima svoju pravednost objavi.
3 Spomenu se svoje dobrote
i vjernosti prema domu Izraelovu.
Svi krajevi zemlje gledaju
spasenje Boga našega.

4 Kliči Gospodu, sva zemljo!
Radujte se, pjevajte i svirajte!
5 Zapjevajte Gospodu uz citru,
uz harfu pjevajući pjesme!
6 S trubama i zvukovima roga
kličite pred kraljem, Gospodom!
7 Neka buči more i što je u njemu,
krug zemaljski i stanovnici njegovi!

8 Rijeke nek zajedno pljuskaju rukama,
nek se raduju gore
9 pred Gospodom koji dolazi suditi zemlju.
Sudit će krugu zemaljskom po pravdi
i narodima po pravici!

Kliči Gospodu, sva zemljo! Radujte se, pjevajte i svirajte!

Psalam 98:4

DUGI su niz godina glasovir moje žene i moj bendžo imali neusklađen i neredovit odnos. Tada, nakon što mi je za rođendan darovala gitaru, moja je žena htjela naučiti svirati moju staru gitaru. Ona je vrsna glazbenica i ubrzo smo zajedno na gitarama svirali pjesme slavljenja. Vjerujem da je nova »povezanost u slavljenju« ispunila naš dom.

Kada je psalmist bio nadahnut da piše o veličanju Boga, učinio je to ovim riječima: »Kliči Gospodu, sva zemljo! Radujte se, pjevajte i svirajte!« (r. 4) On poziva i nas: »Zapjevajte Gospodu uz citru, uz harfu… S trubama i zvukovima roga« (r. r. 5,6). Cijeloj zemlji zapovijeda: »Kliči Gospodu…« (r. r. 4). U tom veličanstvenom slavljenju »neka buči more… Rijeke nek zajedno pljeskaju rukama, nek se raduju gore« (r. r. 7,8). Sve stvoreno je pozvano da veliča Gospoda pjevajući »pjesmu novu… jer učini djela čudesna!« (r. 1)

Zato neka se danas vaše srce sjedini s cjelokupnim Božjim stvorenjem pjevajući pjesme slavljenja svemogućem Stvoritelju i Otkupitelju.

– Dennis Fisher

O, kad bih divno pjevat znao, slaviti Krista radosno.

Srcem bi hvalu Njemu dao, iskreno, vjerno, predano.

Bog može upotrijebiti najjednostavnija glazbala da priredi veličanstveni koncert slavljenja.