U sjeni njegovih krila

29 listopad 2014Jeremija 42:1-12

1 Svi zapovjednici četa i Johanan, Kareahov sin, i Azarja, Hošajin sin, i sav narod, malo i veliko, dođoše zajedno 2 i rekoše proroku Jeremiji: »Daj poslušaj našu molbu i pomoli se za nas Gospodinu, svojemu Bogu, za sav ovaj ostatak! Ostalo nas je samo malo od mnogih, kao što nas sam ovdje vidiš, 3 pa neka nam Gospodin, tvoj Bog, pokaže put kojim da idemo i kako da postupamo.«
4 Prorok Jeremija im odgovori: »Dobro, po vašoj želji pomolit ću se Gospodinu, vašemu Bogu, i svu odluku koju vam pošalje Gospodin kazat ću vam, a da vam ne zatajim ni riječi.« 5 Oni su uvjeravali Jeremiju: »Gospodin neka je istinit i pouzdan svjedok protiv nas ako ne postupimo posve po odluci što nam je preko tebe pošalje Gospodin, tvoj Bog! 6 Bilo što dobro ili zlo poslušat ćemo glas Gospodina, svojega Boga, kojemu te šaljemo da nam bude dobro. Mi ćemo zacijelo poslušati glas Gospodina, svojega Boga.«
7 Poslije deset dana dođe Gospodnja riječ Jeremiji. 8 On sazva Johanana, Kareahova sina, i sve zapovjednike četâ što su bili s njim, i sav narod, veliko i malo, 9 i reče im: »Ovako veli Gospodin, Izraelov Bog, kojemu me poslaste da iznesem preda nj vašu molbu: 10 Ako ostanete mirni u ovoj zemlji, sazidat ću vas, a ne razoriti, zasadit ću vas, a ne iščupati, jer mi je žao zbog nesreće koju sam vam učinio.
11 Ne bojte se babilonskoga kralja, kojega se plašite, ne bojte ga se« – govori Gospodin – »jer sam ja s vama da vam pomognem i da vas izbavim iz njegove ruke. 12 Učinit ću da nađete milosrđe, da se on milostivo zauzme za vas i da vam da stanovati u vašoj zemlji.

 

Gospod je moja svjetlost i moje spasenje. Koga da se bojim?

Psalam 27:1

NETKO me je slijedio. U mračnome hodniku skrenuo sam iza ugla prema stepenicama i ugledao nekoga kako me prati u stopu. Isto se ponovilo nekoliko dana poslije. Skrenuo sam u prolaz iza svoga omiljenog kafića i ugledao kako mi se približava netko velik. No, oba su događaja završila smijehom. Preplašio sam se vlastite sjene!

Prorok Jeremija govorio je o razlici između opravdanog i bezrazložnog straha. Skupina njegovih sunarodnjaka, Izraelaca, molila ga je može li saznati želi li Gospod da ostanu u Jeruzalemu ili da se vrate u Egipat jer su se bojali babilonskog kralja (pročitajte Jeremija 42:1-3). Jeremija im je rekao da se ne moraju bojati ako ostanu i pouzdaju se u Boga (r. r. 10-12). No, ako se vrate u Egipat, babilonski kralj će ih pronaći (r. r. 15,16).

U svijetu stvarnih opasnosti Bog je Izraelcima dao razlog da se pouzdaju u Njega u Jeruzalemu. Već ih je prije izbavio iz Egipta. Mnogo stoljeća nakon toga očekivani Mesija umro je da nas oslobodi naših grijeha i straha od smrti. Zamolimo Boga da nam pokaže kako živjeti u sigurnosti, u sjeni Njegovih krila, umjesto da se bojimo vlastite sjene.

– Mart DeHaan

Ne boj se, jer ma što dođe, On misli na tebe.

Vjeruj u riječi Njegove, Bog misli na tebe.

Sigurni u sjeni Njegovih krila ne moramo se bojati sjena života.