Mozaik

01 studeni 2014Pročitajte: Poslanica Efežanima 2:10-22

10 Mi smo njegovo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.

11 Zato se spominjite: vi koji ste nekad po tijelu bili pogani, a oni na kojima je rukom obavljeno tjelesno obrezanje nazivali vas neobrezanima, 12 bili ste u ono vrijeme udaljeni od Krista, isključeni od Izraelove zajednice i bez udjela u savezima obećanja; niste imali nade i bili ste bez Boga na svijetu. 13 A sada u Kristu Isusu, vi koji ste nekad bili daleko, postadoste blizi Kristovom krvlju. 14 On je naš mir. Doista, oboje sastavi u jedno, i razvali razdvojni zid svojim tijelom, 15 dokinuvši zakon zapovijedi s odredbama, da iz dvoga načini u sebi jednoga novog čovjeka. On pribavi mir, 16 i pomiri s Bogom oboje u jednom tijelu po križu, ubivši neprijateljstvo na njemu. 17 On je došao i navijestio vam je mir, vama koji ste bili daleko, i mir onima koji su bili blizu. 18 Jer po njemu imamo jedni i drugi pristup k Ocu u jednom Duhu.
19 Tako, dakle, više niste tuđinci ni došljaci, nego ste sugrađani svetih i Božji ukućani, 20 nazidani na temelju apostola i proroka, a ugaoni je kamen sam Krist Isus. 21 Na njemu je sva građevina složena i raste u sveti hram u Gospodinu. 22 Na njemu se i vi izgrađujete u Božje boravište u Duhu.

Mi smo Njegovo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.

Efežanima 2:10

SVAKE jeseni naš se grad na tri tjedna pretvara u umjetničku galeriju. Gotovo 2000 umjetnika iz cijeloga svijeta izlaže u gradskim muzejima, galerijama, hotelima, parkovima, gradskim ulicama, parkiralištima, restoranima, crkvama, čak i u rijeci.

Meni najupečatljiviji izložak bio je mozaik od malih komadića obojenog stakla – Raspeće, Miae Tavonatti, veličine 1 x 11 metara, koji je bio nagrađen 2011. godine. Dok su se divili njezinu umjetničkom djelu, čula sam druge umjetnike kako međusobno raspravljaju o tome koliko se puta porezala režući komadiće stakla za svoj mozaik.

Dok sam i sama zadivljeno promatrala taj prekrasni prikaz okrutnog događaja, vidjela sam više od raspeća – sliku Crkve, tijela Kristova. U svakom komadiću stakla zrcalio se jedan vjernik, predivno oblikovan da se uklopi u cjelinu (pročitajte Efežanima 2:16,21). U autoričinu sam mozaiku vidjela prolivenu Kristovu krv koja je jedinstvo učinila mogućim i bezgraničnu ljubav koja je bila nužna da se dovrši djelo spasenja, usprkos boli i žrtvi.

Svi mi koji vjerujemo u Krista smo umjetničko djelo svojega Stvoritelja. Pokazujemo veličinu Spasitelja koji od slomljenih dijelova naših života čini nešto predivno.

– Julie Ackerman Link

Isus je dao sve da od svoje Crkve učini nešto lijepo.