Je li Bogu stalo?

03 studeni 2014Pročitajte: Psalam 30

2 Slavit ću te, Gospode, jer si me izbavio
i nisi dao neprijateljima
da se raduju nada mnom!

3 Gospode, Bože moj,
k tebi povikah i ti si me ozdravio.
4 Gospode, iz Podzemlja izveo si moju dušu;
opet si me vratio životu da ne siđem u grob.
5 Pjevajte hvalu Gospodu, pobožnici njegovi,
zahvaljujte njegovu svetom imenu!
6 Jer samo za tren traje njegov gnjev,
a njegova milost cijelog života;
navečer dolazi plač,
a ujutro već vlada radost.

7 Pomislio sam u svojoj mirnoj sreći:
»Nikada se ne ću pokolebati!«
8 Ti si me, Gospode, pun milosti utvrdio u sreći,
a kada si sakrio svoje lice, već se smetoh.
9 Tada povikah k tebi, Gospode,
zatražih milosrđe Gospodina svojega.
10 »Što ti koristi moja krv
kad siđem u podzemni svijet?
Zar će te slaviti prah?
Zar će navijestiti tvoju vjernost?«

11 Gospode, čuj! Smiluj mi se!
Gospode, budi mi zaštitnik!
12 Obratio si moj plač u radost,
raskidao si moju žalosnu odjeću
i opasao me veseljem.
13 Zato ti pjevam slavu i ne šutim.
Gospode, Bože moj,
vječno ću ti zahvaljivati!

Gospode, čuj! Smiluj mi se! Gospode, budi mi zaštitnik!

Psalam 30:11

MINNIE i George Lacy suočili su se s istim pitanjima: »Je li Bog dostatan? Je li naš odnos s Kristom dovoljan da nas podrži? Hoće li On biti dovoljan da nam pomogne živjeti dalje? Je li Mu stalo?«

Dok su 1904. služili kao misionari, njihova se mlađa kći razboljela. Tada su, jedno za drugim, svih njihovih petero djece oboljeli od šarlaha i nijedno nije doživjelo sljedeću godinu. U pismu misijskom odboru George Lacy je pisao o njihovoj dubokoj osamljenosti i žalosti. »Nekada nam se čini da je to više nego što možemo podnijeti«, a onda je dodao: »Gospodin je s nama i pomaže nam.« U tom, za njih najmračnijem razdoblju života, otkrili su da je Isus blizu i da je On sve što trebaju.

Mnogi od nas naći će se u situaciji kada će se pitati mogu li dalje. Ako se razbolimo, izgubimo posao, umre nam netko drag, hoće li nam naš odnos s Gospodinom biti dostatan da nastavimo dalje?

U današnjem tekstu psalmist nas podsjeća na Božju prisutnost i vjernost (Psalam 30). Kada je bio duboko potišten, zavapio je: »Gospode, čuj! Smiluj mi se! Gospode, budi mi zaštitnik!« (r. 11). I Bog ga je zaštitio i utješio (r. r. 3,4).

Nama koji se pouzdajemo u Isusa nikada neće nedostajati ono što trebamo kako bismo ustrajali. Gospodin će uvijek biti blizu.

– Randy Kilgore

Vjera u svedostatnog Krista pomaže nam ustrajati.