Srušite zid

09 studeni 2014Pročitajte: Knjiga Postanka 50:15-21

15 A braća se Josipova pobojaše, kad im umre otac, i rekoše: »Što ako bi se Josip pokazao protivan nama pa nam uzvratio sve zlo što mu učinismo?« 16 Zato poručiše Josipu: »Otac tvoj pred smrt svoju odredi ovo: 17 Ovako kažite Josipu: Ah, oprosti ipak braći njihov zločin i grijeh, što ti zlo učiniše! A sad oprosti nam, molimo, naš zločin! Mi štujemo Boga tvojega oca!« Kad mu oni to poručiše, Josip zaplaka.
18 Tada mu dođoše sama braća, padoše pred njega i rekoše: »Evo, tvoji smo robovi!«
19 A Josip im reče: »Ne bojte se! Zar sam ja umjesto Boga? 20 Vi dakako misliste zlo protiv mene, ali Bog okrenu to na dobro, da izvrši ono što se danas zbiva, da uzdrži na životu mnoge ljude. 21 Ne bojte se sada! Ja ću se brinuti za vas, za vaše žene i za vašu djecu!« Tako ih je tješio i prijateljski im govorio.

Tako ih je tješio i prijateljski im govorio.

Postanak 50:21

GODINE koje su uslijedile nakon Drugoga svjetskog rata nazvane su Hladni rat jer su vodeće svjetske sile pokazivale moć služeći se smicalicama i izmjenjujući prijetnje. Berlinski zid, sagrađen u kolovozu 1961., stajao je gotovo tri desetljeća kao jedan od najsnažnijih simbola toga prijetećeg neprijateljstva. A onda je 9. studenog 1989. godine donesen proglas da građani mogu slobodno prelaziti iz Istočnog u Zapadni Berlin. Sljedeće je godine cijeli zid srušen.

Poznata starozavjetna priča govori o očevom ljubimcu kojega su braća mrzila (pročitajte Postanak 37 – 50). Ali, Josip je odbio podignuti zid mržnje između sebe i braće koja su ga prodala u ropstvo. Kada ih je glad natjerala da se nakon mnogo godina suoče s Josipom, on ih je ljubazno dočekao. Rekao im je: »Vi dakako misliste zlo protiv mene, ali Bog okrenu to na dobro. (…) Tako ih je tješio i prijateljski im govorio« (50:20,21). Nastojao je obnoviti njihov narušeni odnos.

Na današnji dan prije 25 godina jedna je rukom podignuta prepreka srušena, nudeći slobodu i sjedinjujući obitelji i prijatelje.

Ako smo podignuli zidove gnjeva i odvojenosti od drugih, Gospodin želi i može nam pomoći da ih srušimo već danas.

– David McCasland

Ljutitost podiže zidove, ljubav ih ruši.