Svijetlite!

11 studeni 2014Pročitajte: Poslanica Filipljanima 2:12-18

12 Tako, ljubljeni moji! Kao što svagda slušaste, ne samo dok sam kod vas nego mnogo više sada kad nisam kod vas, radite na svome spasenju sa strahom i trepetom! 13 Doista, Bog čini u vama da hoćete i vršite ono što je njemu ugodno. 14 Sve činite bez mrmljanja i oklijevanja, 15 da budete besprijekorni i čisti, bezazlena djeca Božja usred nevaljala i pokvarena naraštaja. Među njima trebate svijetliti kao zvijezde u svijetu, 16 držeći riječ života na moju hvalu za Kristov dan – da nisam uzalud trčao, niti se uzalud trudio. 17 Međutim, ako budem i žrtvovan u služenju vašoj vjeri, radujem se i veselim se sa svima vama. 18 Tako se i vi radujte i veselite sa mnom!

Među njima trebate svijetliti kao zvijezde u svijetu, držeći riječ života.

Filipljanima 2:15,16

NEKOLIKO desetljeća prije Građanskog rata u Americi (1861. – 1865.), odbjegli robovi nalazili su slobodu slijedeći Underground Railroad (Podzemnu željeznicu), termin koji je označavao mrežu tajnih putova od Juga na Sjever, i mnogobrojne borce za oslobođenje od ropstva koji su im pomagali na tom putu. Robovi su putovali noću slijedeći svjetlost Drinking Gourda (Izdubljene bučice iz koje se pije voda), što je bilo drugo ime za sazviježđe Velikog medvjeda koje je upućivalo na zvijezdu Sjevernjaču.

Da ne bi zalutali, neki misle da su se bjegunci koristili tajnim uputama poput onih skrivenih u pjesmici Follow the Drinking Gourd (Slijedi bučicu iz koje se pije voda).

I borci za ukidanje ropstva i Drinking Gourd bili su svijetle točke koje su robovima pokazivale put u slobodu. Apostol Pavao kaže da vjernici trebaju »svijetliti kao zvijezde u svijetu« i tako pokazivati put onima koji traže Boga, otkupljenje i duhovnu slobodu (r. 15).

Živimo u mračnome svijetu koji očajnički treba Isusa Krista. Naša je zadaća da oko sebe širimo svjetlost Božje istine i tako drugima pomažemo pronaći Onoga koji otkupljuje i koji je put u slobodu i život. Mi pokazujemo put k Isusu, Onome koji je »put i istina i život« (Ivan 14:6).

– Dennis Fisher

Rasvijetlite svijet šireći oko sebe Isusovu svjetlost.