Poraženi protivnik

17 studeni 2014Pročitajte: Poslanica Efežanima 6:10-18

10 Uostalom, jačajte se u Gospodinu i njegovoj silnoj snazi! 11 Obucite se u punu Božju vojnu opremu da biste se mogli održati protiv đavolskih zasjeda! 12 Jer naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv Poglavarstava, protiv Vlasti, protiv upravitelja ovoga mračnog svijeta, protiv pakosnih duhova u zračnim visinama. 13 Zato uzmite Božju vojnu opremu da biste se mogli oduprijeti u zli dan te ostati uspravni do kraja! 14 Stojte dakle tako što ćete opasivati svoje bokove istinom, oblačiti oklop pravde, 15 te se obuvajte u spremnost za evanđelje mira! 16 A iznad svega uzimajte štit vjere kojim ćete moći gasiti sve ognjene strijele đavla! 17 Stavljajte na glavu kacigu spasenja, u ruku uzimajte mač Duha koji je Božja riječ! 18 Svakom molitvom i prošnjom molite se u Duhu u svako vrijeme i uz to bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete.

Budite trijezni i bdijte jer vaš protivnik, đavao, kao ričući lav obilazi i traži koga će proždrijeti.

1 Petrova 5:8

RIČUĆI lav legendarni je »kralj džungle«. No, jedini lavovi koje će mnogi od nas ikada vidjeti su bezvoljne životinje u zoološkim vrtovima. Dani su im ispunjeni odmaranjem. Čak ne moraju ni šapom pomaknuti da bi ručali.

U prirodi, naravno, lavovi ne žive takvim lagodnim životom. Kada ogladne, kreću u lov. Pritom traže mlade, slabe, bolesne životinje. Skriveni u dubokoj travi, polako se prikradaju, pa naglo skoče i zabiju oštre zube u tijelo žrtve.

Petar uspoređuje Sotonu s »ričućim lavom«. On je samouvjereni grabežljivac koji traži laki plijen (r. 8). Da bi se od njega obranila, Božja djeca moraju se jačati »u Gospodinu i Njegovoj silnoj snazi!« i staviti na sebe »punu Božju vojnu opremu« (Efežanima 6:10,11).

Dobra je vijest da je Sotona poraženi protivnik. Iako je vrlo opasan, oni koji su zaštićeni Kristovom žrtvom, molitvom i Božjom riječi, ne moraju se skameniti od straha pred tim »ričućim lavom«. Nas »po vjeri čuva Božja snaga« (1 Petrova 1:5). U Jakovljevoj poslanici 4:7 apostol nas ohrabruje riječima: »… oduprite se đavlu, i pobjeći će od vas.«

– Cindy Hess Kasper

Kad đavo zasjeda i plaši me gle,

ko zvijezda mi sjaji riječ ta.

Moj Isus je za mene svršio sve.

Ja sam čist nema u meni zla.

Nikakvo zlo ne može probiti Božju vojnu opremu.