Nada u trpljenju

24 studeni 2014Pročitajte: Prva Petrova poslanica 1:3-9

3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po svome velikom milosrđu preporodi za živu nadu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih. 4 Preporodio nas je za baštinu neraspadljivu, neokaljanu, neuvelu, sačuvanu na nebesima za vas 5 koje po vjeri čuva Božja snaga za spasenje, pripravljeno za očitovanje u posljednje vrijeme. 6 Zato se radujte, iako ste sada, kada je potrebno, nakratko rastuženi različitim kušnjama, 7 da vaša prokušana vjera – mnogo dragocjenija od raspadljivoga zlata koje se kuša ognjem – bude na hvalu, slavu i čast, o objavljenju Isusa Krista. 8 Njega ljubite, a ne vidjeste ga. U njega vjerujete, iako ga još ne gledate. Uz to se radujete neiskazanom i proslavljenom radošću 9 što ćete postići cilj svoje vjere: spasenje duša.

Zato se radujte, iako ste sada, kada je potrebno, nakratko rastuženi različitim kušnjama.

1 Petrova 1:6

OTVORILA sam Bibliju s namjerom da pročitam prva 4 poglavlja Jeremije i ostala zatečena podnaslovom: Nada u vrijeme plača. Malo je nedostajalo da ne zaplačem. Trenutak je bio savršen. Upravo sam tugovala nakon smrti svoje mame.

Tako sam se osjećala i nakon propovijedi prethodnog dana, na temu Radost u trpljenju, na temelju teksta iz Prve Petrove poslanice 1:3-9. Pastor je dao i primjer iz vlastita života prisjećajući se prve godišnjice smrti svoga oca. Propovijed je zasigurno i drugima nešto značila, ali meni je bila dar od Boga. To i još neki događaji bili su nagovještaj, poduprti Njegovom riječi, da me Bog neće ostaviti samu u mojoj tuzi.

Iako je žalovanje teško, Bog nas podsjeća na svoju prisutnost. Izraelcima, koji su zbog neposlušnosti bili prognani iz Obećane zemlje, Bog je pokazivao svoju prisutnost tako što im je slao proroke poput Jeremije da im pruže nadu – nadu u pomirenje kroz pokajanje. A onima koji prolaze kušnje, Bog pokazuje svoju prisutnost kroz zajednicu vjernih koji ljube »svesrdno jedni druge« (r. 22). Ti pokazatelji Božje prisutnosti u nevoljama ovdje na zemlji potvrđuju Božje obećanje žive nade koja nas čeka o uskrsnuću.

– Julie Ackerman Link

Teb’ trebam svaki čas, u dobru, zlu,

Ti sunce si i štit, mir daješ svud.

Sam Bog zna da se nikad ne trebamo sramiti svojih suza. – Dickens