Amani

28 studeni 2014Pročitajte: Prva knj. o Samuelu 16:14-23

14 Duh Gospodnji odstupi od Šaula. I stade ga mučiti zao duh poslan od Gospodina.
15 Šaulove mu sluge rekoše: »Eto, muči te zao duh poslan od Boga. 16 Naš gospodar treba samo progovoriti riječ. Tvoje sluge stoje ti na raspolaganju. Potražit će čovjeka koji zna svirati harfu. Kad zao duh poslan od Gospodina dođe na tebe, on će udarati u žice, i tebi će biti bolje.«
17 Šaul odvrati slugama: »Potražite mi nekoga koji lijepo umije udarati u žice pa mi ga dovedite!«
18 Jedan od slugu reče: »Poznajem ovdje jednoga Jišajeva sina u Betlehemu, koji umije lijepo udarati u harfu. On je hrabar junak, prokušan je ratnik, usto je mudar na riječima i lijepe je vanjštine, i Gospodin je s njim.«
19 Tada Šaul posla glasnike k Jišaju i poruči mu: »Pošalji mi svojega sina Davida, koji je pastir!« 20 A Jišaj natovari na magarca kruha, mješinu vina i jedno jare i posla to Šaulu po svojemu sinu Davidu. 21 Tako dođe David k Šaulu i stupi u njegovu službu. On ga je vrlo cijenio te ga postavi da mu nosi oružje. 22 Šaul posla k Jišaju i poruči: »Pusti da David ostane kod mene u službi; jer mi se on vrlo dopada.« 23 I kada bi god zao duh poslan od Gospodina napao Šaula, David bi uzeo harfu i svirao bi na njoj. Šaulu bi tada bilo lakše i bolje, i zao bi duh otišao od njega.

Doista, Bog nam nije dao duha bojažljivosti, nego jakosti, ljubavi i razboritosti.

2 Timoteju 1:7

AMANI, što na svahiliju znači »mir«, ime je malog labradora koji ima vrlo neobične prijatelje. Amani živi s dva geparda u zoološkome vrtu u Dallasu. Stavili su ih zajedno kako bi gepardi naučili od Amanija biti opušteni. Budući da su psi naučeni na javne prostore, stručnjaci predviđaju da će Amani smirujuće utjecati na geparde dok će zajedno odrastati.

David je imao takav umirujući utjecaj na kralja Šaula kojega je mučio »zao duh« (1 Samuelova 16:14). Šaulove su sluge saznale za njegov problem i pomislile da bi glazba mogla smanjiti njegovu patnju. Jedan je sluga poslao po Davida koji je odlično svirao harfu. Svaki put kada bi kralj bio uznemiren, David bi mu svirao i »Šaulu bi tada bilo lakše i bolje« (r. 23).

I mi trebamo pomoć. Želimo da nam bude dobro kada nas muče gnjev, strah ili tuga. Bog Biblije je »Bog mira« (Hebrejima 13:20), Onaj koji daje Duha Svetoga svakome tko vjeruje u Njega. Kada smo uznemireni ili zabrinuti, sjetimo se da Božji duh daje snagu, ljubav i razboritost (2 Timoteju 1:7). On može smirujuće djelovati u našem životu – može nas utješiti i obnoviti.

– Jennifer Benson Schuldt

Bog je naš mir, On je put otvorio, On je naš mir.

Predaj mu brige sve, On se brine za tebe, On je naš mir.

Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem.
Ne dajem vam ga kao što svijet daje. – Isus (Ivan 14:27)