Pozvani po imenu

04 prosinac 2014Pročitajte: Evanđelje po Luki 19:1-10

1 On dođe u Jerihon i prolazio je kroz mjesto. 2 Tamo je bio čovjek po imenu Zakej. Bio je carinički starješina, i bio je bogat. 3 Želio je vidjeti Isusa i upoznati ga, ali nije mogao od mnoštva naroda; jer je bio maloga rasta. 4 Zato potrča naprijed i popne se na divlju smokvu da ga mogne vidjeti; jer je Isus onuda trebao proći. 5 Kad dođe Isus na ono mjesto, pogleda gore i reče mu: »Zakeju, brzo siđi; jer danas trebam proboraviti u tvojoj kući.« 6 I siđe brzo, i primi ga s radošću. 7 Svi koji to vidješe mrmljali su i govorili: »Svratio je u kuću grješnika.« 8 A Zakej stupi pred Gospodina i reče: »Gospodine, pola svog imanja dajem siromasima; i ako sam koga prevario, vraćam četverostruko.« 9 Isus mu reče: »Danas je došlo spasenje ovoj kući, jer je i on Abrahamov sin. 10 Sin Čovječji je došao potražiti i spasiti što je bilo izgubljeno.«

Isus… pogleda gore i reče mu: »Zakeju, brzo siđi; jer danas trebam proboraviti u tvojoj kući.«

Luka 19:5

NA početku školske godine ravnateljica jedne škole u našem gradu izjavila je da će naučiti imena svih 600 učenika svoje škole. Svatko tko je u to sumnjao ili je to htio provjeriti, mogao je pogledati rezultate prijašnjih godina. Prošle je godine znala imena 700 učenika, a godinu dana prije toga, 400 imena učenika u jednoj drugoj školi. Zamislite koliko je tim učenicima značilo da ih njihova ravnateljica poznaje i oslovljava po imenu.

Priča o Zakeju i Isusu koju smo pročitali u predloženom biblijskom tekstu sadržava iznenađujući element osobnog priznanja. Dok je Isus prolazio kroz Jerihon, bogati se carinski starješina, imenom Zakej, popeo na divlju smokvu jer Ga je želio vidjeti: »Kad dođe Isus na ono mjesto, pogleda gore i reče mu: ‘Zakeju, brzo siđi; jer danas trebam proboraviti u tvojoj kući’« (r. 5). Umjesto da je ignorirao Zakeja ili rekao: »Hej, ti na stablu!« Isus ga je oslovio po imenu. Od toga se trenutka njegov život počeo mijenjati.

Kada se čini da vas nitko ne poznaje ili ne mari za vas, sjetite se Isusa. On vas poznaje po imenu i čezne da i vi upoznate Njega. Naš nas Otac na nebesima gleda s ljubavlju i stalo mu je do svake pojedinosti u našem životu.

– David McCasland

Isus nas poznaje po imenu i čezne da i mi upoznamo Njega.