Još jedan junak Božića

13 prosinac 2014Pročitajte: Evanđelje po Mateju 1:18-25

18 Rođenje Isusa Krista bilo je ovako: Kad je njegova mati Marija bila zaručena s Josipom, nađe se da je bila začela po Duhu Svetom, još prije nego se sastadoše. 19 A Josip, njezin muž, bio je pravedan i nije je htio javno izvrgavati sramoti i smišljao je kako da je tajno otpusti.
20 Dok se je on bavio tom mišlju, javi mu se u snu Gospodnji anđeo i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, svoju ženu; jer što je u njoj začeto, od Duha je Svetoga. 21 Ona će roditi sina kojemu ćeš nadjenuti ime Isus; jer on će izbaviti svoj narod od njegovih grijeha.« 22 To se sve dogodi da se ispuni što je Gospodin kazao preko proroka:
23 »Eto, djevica će začeti i roditi sina,
i dat će mu se ime Emanuel«,
što znači »Bog s nama«.
24 Josip ustade od sna i učini kao što mu je bio zapovjedio Gospodnji anđeo. Uze k sebi svoju ženu 25 koja, a da je nije spoznao, rodi svojega sina. I dade mu ime Isus.

A Josip, njezin muž, bio je pravedan i nije je htio javno izvrgavati sramoti i smišljao je kako da je tajno otpusti.

Matej 1:19

VEĆI dio života promicala mi je važnost Josipa u božićnoj priči. Tek kada sam i sam postao suprug i otac, više cijenim Josipovu blagu narav i obzirnost. I prije nego što je saznao kako je Marija zatrudnjala, odlučio je da ju neće osramotiti niti kazniti za ono što je izgledalo kao nevjera (r. 19).

Divim se njegovoj poslušnosti i poniznosti jer ne samo da je učinio što mu je anđeo rekao nego i »uze k sebi svoju ženu« Mariju (r. 25). Poslije vidimo da je Josip bio spreman i napustiti svoj dom da bi zaštitio Isusa.

Vjerojatno im je moralo biti jako teško kada su shvatili da će morati skrbiti o Isusu! Zamislite kako je naporno i odgovorno kada znate da Sin Božji živi s vama svakoga trenutka, svakoga dana, da sama njegova prisutnost neprestano poziva na svetost. Josip je morao biti izniman čovjek kada mu je Bog povjerio tu zadaću! On je primjer koji trebamo slijediti bilo da odgajamo vlastitu djecu bilo da skrbimo o djeci koja su nam povjerena.

Zamolimo Boga da nam da snagu da vjerujemo kao Josip i onda kada ne razumijemo Božji plan.

– Randy Kilgore

Predati se Bogu svome naka radost sva je nam.

Ozovi se glasu tome: »Šalji me, gle, spreman sam!«

Tajna pravoga služenja je potpuna odanost ma gdje vas Bog stavio.