Što vjerujemo i zašto?

15 prosinac 2014Pročitajte: Ponovljeni zakon 4:1-9

1 A sada, Izraele, poslušaj zapovijedi i naredbe koje vas učim da držite, da biste sretno živjeli i ušli u posjed zemlje koju će vam dati Gospodin, Bog vaših otaca! 2 Ništa ne dodajte zapovijedima što vam ih dajem, niti išta od njih oduzmite! Nego izvršavajte zapovijedi Gospodina, Boga svojega, što vam ih dajem! 3 Svojim očima vidjeste što učini Gospodin zbog Baal Peora. Svakoga koji se priključi Baal Peoru dade Gospodin, Bog tvoj, istrijebiti iz tvoje sredine. 4 A vi, koji se čvrsto držite Gospodina, svojega Boga, svi ste danas još na životu. 5 Vidite, učim vas zapovijedi i naredbe kako mi ih naloži Gospodin, moj Bog, da po njima radite u zemlji u koju ulazite, da je uzmete u posjed. 6 Držite ih i izvršavajte! Jer to će vas u očima poganskih naroda učiniti mudrima i razumnima. Kad oni čuju sve te uredbe, kazat će: Doista, taj veliki narod je mudar i razuman narod. 7 Jer gdje ima tako velik narod, kojemu je Bog tako blizu, kako je nama Gospodin, Bog naš, kad ga god zazovemo. 8 I gdje je tako velik narod, koji bi imao tako pravedne zakone i naredbe, kao što je sav ovaj zakon što vam ga danas predlažem? 9 Samo se čuvaj i dobro pazi da ne zaboraviš što si svojim očima vidio, i da ti to ne iščezne iz srca dok si god živ! Objavi to svojoj djeci i djeci svoje djece!

… dobro pazi da ne zaboraviš što si svojim očima vidio, … Objavi to svojoj djeci i djeci svoje djece!

Ponovljeni zak. 4:9

MNOGI ljudi žele biti sigurni da će se njihovim nasljedstvom mudro upravljati. Pišu oporuke i imenuju osobu koja će se brinuti da se poštuje njihova želja, osnivaju zaklade koje jamče da će njihova imovina i dalje, kada njih više ne bude, služiti u dobre svrhe. To nazivamo dobrim upravljanjem.

Dakako, jednako je bitno dobro upravljati svojom životnom pričom. Bog ne smo da je zapovijedio Izraelcima da podučavaju svoju djecu Njegovu zakonu nego im je zapovijedio i da se pobrinu da nauče povijest svoje obitelji. Odgovornost roditelja i djedova i baka bila je da djeca znaju što je Bog učinio za njih (r. r. 1-14).

Bog je svakome dao jedinstvenu životnu priču. Njegov je plan za život svakoga od nas jedinstven. Znaju li drugi što vjerujete i zašto? Znaju li kako ste uzvjerovali u Boga i kako je, djelujući u vašem životu, ojačao vašu vjeru? Znaju li kako se pokazao dostojnim vašeg povjerenja i pomogao vam pobijediti sumnje i razočaranja? Božja vjernost je priča koju možemo prenositi dalje. Zabilježite ju i podijelite s nekime. Budite dobri upravitelji priče koju Bog govori kroz vas.

– Julie Ackerman Link

Želim kazat što za mene Isus znači,

od kad nađoh u Njem’ prijatelja svog,

promjena je nastala u mom životu.

Oslobodio me sveg bremena mog.

Život za Boga ostavlja trajno nasljedstvo.