Je li isus još tu?

28 prosinac 2014Pročitajte: Poslanica Rimljanima 8:31-39

31 Što ćemo dakle reći na ovo? Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? 32 On koji dakle svojega vlastitog Sina nije poštedio, nego ga je predao za sve nas, kako da nam s njim ne daruje sve? 33 Tko će optužiti izabrane Božje? Bog je onaj koji ih opravdava. 34 Tko će osuditi? Krist Isus, koji je umro, pa još i uskrsnuo, koji je s desne strane Bogu, koji nas i zagovara. 35 Tko će nas rastaviti od Božje ljubavi u Kristu Isusu? Nevolja? Ili tjeskoba? Ili progonstvo? Ili glad? Ili golotinja? Ili pogibao? Ili mač? 36 Kao što je pisano:
»Zbog tebe nas ubijaju povazdan;
drže nas kao ovce koje su za klanje.«
37 Ali u svemu tome pobjeđujemo zbog onoga koji nas ljubi. 38 Doista sam uvjeren da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sila, 39 ni visina, ni dubina, ni drugo kakvo stvorenje ne može rastaviti od Božje ljubavi koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.

Doista sam uvjeren da nas ni smrt, ni život, (…) ne može rastaviti od Božje ljubavi koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.

Rimljanima 8:38,39

KUĆA Teda Robertsona u Coloradu bila je jedna od petstotinjak kuća uništenih u velikom požaru u lipnju 2013. godine. Kada su mu dopustili da se vrati i vidi što je ostalo od njegova doma, zatekao je samo ruševine i hrpu pepela. Hodajući zgarištem, nadao se da će pronaći obiteljsku dragocjenost koju je napravila njegova žena – figuricu maloga Isusa veličine poštanske marke. Pretraživao je ruševine i u sebi se pitao: »Je li mali Isus još uvijek tu?«

Kada nam je život uzdrman razočaranjem ili gubitkom, možda ćemo se pitati je li Isus još uvijek s nama. Biblija odgovara gromkim Da! Čitamo »da nas ni smrt, ni život, ni anđeli ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost… ne može rastaviti od Božju ljubavi u Kristu Isusu, Gospodinu našemu« (r. r. 38,39).

U kutu onoga što je nekada bila garaža, Ted Robertson je pronašao spaljene ostatke božićnih ukrasa i potpuno neoštećenu figuricu maloga Isusa. Tom je prilikom jednom novinaru rekao: »Iz straha smo zakoračili u nadu… da ćemo uspjeti obnoviti neke dijelove života za koje smo mislili da su zauvijek izgubljeni.«

Je li Isus još uvijek tu? Naravno da je, i to je neuništivo čudo Božića.

– David McCasland

Ako poznajete Isusa, kroz život nikada nećete ići sami.