Prekasno za promjenu?

10 sijecanj 2015Pročitajte: Evanđelje po Ivanu 3:1-8,13-16

1 Među farizejima bio je i židovski vijećnik po imenu Nikodem. Bio je jedan od židovskih prvaka. 2 On dođe noću k njemu i reče mu: »Rabi, znamo da si ti učitelj koji je došao od Boga; jer nitko ne može činiti čudesa što ih ti činiš, osim ako nije Bog s njim.« 3 Isus mu odvrati: »Zaista, zaista kažem ti: Ako se tko ne rodi ponovno, ne može vidjeti Božjega kraljevstva.« 4 Nikodem ga upita: »Kako se može čovjek roditi ponovno, kad je već star? Može li po drugi put ući u utrobu svoje majke i opet se roditi?« 5 Isus odgovori: »Zaista, zaista kažem ti: Ako se tko ne preporodi vodom i Duhom, ne može ući u Božje kraljevstvo. 6 Što je rođeno od tijela, tijelo je; a što je rođeno od Duha, duh je. 7 Ne čudi se što ti rekoh: Morate se preporoditi. 8 Vjetar puše gdje hoće; čuješ njegov šum, ali ne znaš odakle dolazi ni kamo ide. Tako je kod svakoga koji je rođen od Duha.«
13 Nitko nije uzašao na nebo osim onoga koji siđe s neba: Sin čovječji. 14 Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako treba biti podignut i Sin Čovječji, 15 da svaki koji vjeruje u njega ima vječni život. 16 Jer je Bog tako ljubio svijet da je predao svojega jedinorođenog Sina da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, nego da ima vječni život.

 

Nikodem ga upita: »Kako se može čovjek roditi ponovno, kad je već star?»

Ivan 3:4

GOTOVO svaki narod ima poslovicu koja govori o tome kako je teško promijeniti stare navike. Kod Britanaca je to: »Starog psa ne možeš naučiti nove trikove.« Španjolci kažu: »Stari papagaj ne može naučiti govoriti.«

Kada je Isus rekao Nikodemu da se mora »roditi ponovno« da bi mogao »vidjeti Božjega kraljevstva«, on Ga je pitao: »Kako se čovjek može roditi ponovno, kad je već star? Može li po drugi put ući u utrobu svoje majke i opet se roditi?« Profesor i pisac Merrill Tenney misli da je Nikodem zapravo rekao: »Priznajem da je novo rođenje nužno, ali ja sam prestar da bih se mijenjao. Moj je životni put utaban. Tjelesno rođenje ne dolazi u obzir, a duševno je još manje vjerojatno… Nije li moj slučaj beznadan?«

Isusov odgovor uključuje i ove riječi: »Jer je Bog tako ljubio svijet da je predao svojega jedinorođenog Sina da svaki koji vjeruje u Njega ne propadne, nego da ima vječni život« (r. 16). Isus nudi novi život i novi početak svakome, mladom ili starom.

Bez obzira na dob i životne okolnosti, uz Božju pomoć nikada nije prekasno mijenjati se.

– David McCasland

Po Tvojoj volji, Gospode moj, vodi moj život, želim bit Tvoj.

Jer Ti si lončar, a ja sud Tvoj. Oblikuj, stvaraj sav život moj!

Promjena je moguća jer je Bog moćan.