Vrijedno je truda

14 sijecanj 2015Pročitajte: Druga poslanica Korinćanima 11:24-33

24 Od Židova sam primio pet puta četrdeset manje jedan udarac. 25 Tri sam puta bio šiban, jednom kamenovan, tri sam puta doživio brodolom, noć i dan proveo sam na morskoj pučini. 26 Često na putovanjima, u pogibelji od rijeka, u pogibelji od razbojnika, u pogibelji od sunarodnjaka, u pogibelji od pogana, u pogibelji u gradu, u pogibelji u pustinji, u pogibelji na moru, u pogibelji od lažne braće. 27 U trudu i muci, u mnogom nespavanju, u gladi i žeđi, u mnogom postu, u zimi i golotinji. 28 Osim toga svakodnevna odgovornost: briga za sve crkve. 29 Tko je slab, a ja da ne budem slab? Tko se sablazni, a ja da se ne raspalim?
30 Ako se treba hvaliti, svojom ću se slabošću hvaliti. 31 Bog i Otac Gospodina Isusa, koji je blagoslovljen navijeke, zna da ne lažem. 32 U Damasku namjesnik kralja Arete čuvao je grad Damaščana da me uhvati. 33 Međutim, spustili su me kroz prozor u košari preko zida, i tako izbjegoh njegovih ruku.

Ako se treba hvaliti, svojom ću se slabošću hvaliti.

2 Korinćanima 11:30

SAV očajan Robert je bacio bilježnicu i olovku, i rekao: »Ja to ne mogu! To je preteško!« Čitanje i pisanje činilo se preteškim za devetogodišnjega disleksičnog dječaka. A onda je pronađeno rješenje, ali nije bilo lako. Svake smo večeri morali 20 minuta s njime vježbati čitanje – bez iznimke. Nekada nam se nije dalo, a povremeno smo očajavali jer nismo vidjeli napredak. No, odlučili smo da će Robert naučiti čitati kao ostala djeca njegove dobi, i nismo posustali.

Nakon dvije i pol godine sve su se suze i bol pokazale vrijednima truda. Robert je naučio čitati i pisati, a svi zajedno smo naučili biti strpljivi i ustrajni.

Apostol Pavao je prošao kroz brojne nevolje naviještajući radosnu vijest o Isusu onima koji je nikada nisu čuli. Progonili su ga, šibali, bio je u tamnici i u smrtnoj opasnosti (r. 25). A onda je vidio da ljudi odgovaraju na njegovu poruku i to mu je bila nagrada. Njegov trud nije bio uzaludan.

Ako vam se zadaća na koju vas je Bog pozvao čini preteškom, zapamtite da duhovna poduka i radost koje su dio putovanja mogu u početku biti skrivene, ali one su sigurno tu! Bog će vam pomoći da ih nađete.

– Marion Stroud

Sretan sam u službi moga Gospoda.

Ja sam sretan, stalno sretan.

Sigurno nas čeka plaća nebeska.

Blizu nam je Božji dan.

Putovanje je jednako važno kao i odredište.