Ojačaj moje ruke!

26 sijecanj 2015Pročitajte: Nehemija 6:1-9,15

1 Kad dođe do ušiju Sanbalatu, Tobiji i Arapinu Gešemu te ostalim našim neprijateljima da sam sazidao zidine i da nije ostalo u njemu ništa provaljeno – ipak dotad nisam bio namjestio krila na vratima – 2 poslaše Sanbalat i Gešem k meni i poručiše mi: »Dođi, održat ćemo sastanak u jednom selu u ononskoj ravnici!« A oni su mislili zlo po me. 3 Ja im stoga poslah glasnike i poručih: »U velikom sam poslu i zato ne mogu doći. Posao bi stao kad bih ga pustio i došao k vama.« 4 Tako su slali k meni četiri puta, i ja im uvijek jednako odgovorih. 5 Tada posla Sanbalat po peti put tako svojega slugu meni s otvorenim pismom.
6 U njemu je bilo pisano: »Ide glas među narodima – i Gešem to potvrđuje – da vi, ti i Judejci, snujete bunu: zato opet zidaš zid. Ti sam da hoćeš postati njihov kralj i tako nešto. 7 I da si postavio proroke koji će te u Jeruzalemu proglasiti judejskim kraljem. I takvi glasovi doći će kralju do ušiju. Zato dođi da se dogovorimo.« 8 Nato ja poslah k njemu i poručih mu: »Ništa nema od toga što tvrdiš; ti si to sam izmislio.« 9 Svi nas oni naime htjedoše uplašiti jer su se nadali da ćemo onda odustati od posla, tako da ne bude završen. »Ali sad ojačaj moje ruke!«
15 A zid je bio dovršen nakon pedeset i dva dana, dvadeset petoga dana mjeseca elula.

»Ali sad ojačaj moje ruke!«

Nehemija 6:9

PRVOGA predsjednika vlade Singapura Leea Kuana Yewa smatraju zaslužnim za to što je Singapur danas. Za njegova mandata postao je bogatom i jednom od najnaprednijih zemalja Azije. Kada su ga pitali je li tijekom svih tih godina htio odustati zbog brojnih kritika i problema, odgovorio je: »To je obveza za cijeli život.«

Ni prorok Nehamija, koji je predvodio obnovu jeruzalemskih zidina, nije htio odustati. Suočio se s uvredama i zastrašivanjem neprijatelja koji ga je okruživao, i nepravdom vlastita naroda (pročitajte Nehemija 4 – 5). Neki su čak proširili glasine da u svemu ima osobne interese (r. r. 6,7). Kako bi se zaštitio od svih napada, Nehemija je tražio Božju pomoć, a i sam je poduzeo sve moguće mjere opreza.

Usprkos teškoćama, »zid je bio dovršen nakon pedeset i dva dana« (r. 15), ali Nehemijin posao time nije bio gotov. Poticao je Izraelce da proučavaju Pismo i izvršavaju Božji zakon. Nakon što je 12 godina bio namjesnik u Judeji (5:14), zamolio je kralja za dopuštenje da se vrati u Jeruzalem i provjeri provode li još njegove reforme (13:7). Nehemijin je životni poziv bio voditi narod.

Svi se mi susrećemo s izazovima i teškoćama. Ali kao što je pomogao Nehemiji, Bog će jačati i naše ruke (6:9) do kraja našeg života i za svaku zadaću koju nam je povjerio.

– C. P. Hia

Svrha nevolja nije da nas slome, nego da nas približe Bogu.