Povezani

01 veljaca 2015Pročitajte: Poslanica Efežanima 4:5-16

5 Jedan Gospodin, jedna vjera, jedno krštenje! 6 Jedan Bog i Otac sviju koji vlada nad svima, djeluje po svima i boravi u svima.
7 A svakomu je od nas dana milost po mjeri, kako ju je Krist darovao. 8 Zato govori:
»Uziđe na visinu, odvede zarobljene
i porazdijeli darove ljudima.«
9 Što znači »uziđe«, nego da najprije i siđe u donje dijelove zemlje? 10 Onaj koji siđe ujedno je onaj koji i uziđe nad sva nebesa, da ispuni sve. 11 I on je dao jedne za apostole, a druge za proroke, jedne za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje, 12 da se sveti usavrše za djelo služenja, na izgradnju Kristova tijela. 13 Tako ćemo svi stići do jedinstva vjere i spoznanja Sina Božjega, do savršena čovjeka, do uzrasta Kristove punine. 14 Ne budimo više mala djeca koju ljulja i zanosi svaki vjetar nauka po zloći ljudi, po lukavstvu koje vodi u zabludu. 15 Držimo se istine u ljubavi i u svemu rastimo u onome koji je glava, Krist. 16 Od njega kao glave sve je tijelo sastavljeno i povezano svakom opskrbnom vezom, prema djelotvornosti odmjerenoj svakom pojedinom udu, te čini da tijelo raste i izgrađuje se u ljubavi.

Mi smo Njegovo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.

Efežanima 2:10

ZA moj 65. rođendan supruga mi je kupila novu gitaru, Dreadnought D-35. Prva je takva gitara napravljena početkom 20. stoljeća i posebna je po tome što je veća od gitara toga vremena. Prepoznatljiva je i po izražajnom i glasnom zvuku, a ime je dobila po velikom britanskom ratnom brodu HMS Dreadnoughtu. Njezin je stražnji dio također jedinstven. Zbog nestašice širokih komada vrlo kvalitetna ružinog drveta, graditelji gitara dosjetili su se i spajali tri manja komada. Rezultat toga bio je bogatiji zvuk.

Božje djelovanje po mnogočemu je nalik domišljatosti graditelja gitara. Isus uzima dijelove i spaja ih da bi se Bog proslavio. Pozvao je carinike, židovske revolucionare, ribare i mnoge druge da Ga slijede. Stoljećima nakon toga Krist i dalje poziva ljude različitog podrijetla i zanimanja. Apostol Pavao piše: »Od Njega kao glave sve je tijelo sastavljeno i povezano svakom opskrbnom vezom, prema djelotvornosti odmjerenoj svakom pojedinom udu, te čini da tijelo raste i izgrađuje se u ljubavi« (Efežanima 4:16).

U rukama Majstora različiti se ljudi povezuju i ugrađuju u nešto što ima veliki potencijal: može proslavljati Boga i služiti drugima.

– Dennis Fisher

Udruženi sada mi slavimo Tebe,

nek slava je imenu Tvom.

Više možemo postići zajedno nego sami.