Kineske poslovice

03 veljaca 2015Pročitajte: Druga poslanica Timoteju 2:1-6

1 Ti se dakle, sine moj, utvrđuj u milosti koja je u Kristu Isusu. 2 Ono što si čuo od mene po mnogim svjedocima povjeravaj vjernim ljudima, koji će biti sposobni i druge naučiti! 3 Podnosi sa mnom nevolje kao dobar vojnik Krista Isusa! 4 Nijedan borac ne upušta se u svagdanje poslove ovoga svijeta; inače ne će ugoditi vojskovođi. 5 A ako se tko i bori, dobiva vijenac samo ako se pravilno bori. 6 Poljodjelac koji se trudi najprije treba primiti od plodova. 7 Razumij što govorim, jer Gospodin će ti dati razumijevanje u svemu.

Zato, braćo moja ljubljena, budite stalni i nepokolebljivi, puni revnosti u Gospodnjem djelu svagda, znajući da vaš trud nije uzaludan u Gospodinu!

1 Korinćanima 15:58

KINEZI imaju mnogo poslovica i izreka i većina ih ima svoju priču. Izreka »potezati usjev da bi brže rastao« govori o čovjeku iz dinastije Song. Želeći da stabljike riže što brže narastu, svaku je malo povukao uvis. Nakon što je naporno radio cijeli dan, obišao je polje. Bio je vrlo zadovoljan jer se činilo da je riža na njegovu polju »narasla«. No, njegova je sreća bila kratkoga vijeka. Sljedećeg su dana stabljike počele venuti. Njihovo korijenje više nije bilo dovoljno duboko.

U Drugoj poslanici Timoteju Pavao uspoređuje naviještanje evanđelja s radom u polju. Piše Timoteju da bi ga ohrabrio. Naime, i rad u polju i učeništvo dugotrajan su i težak posao. Orete, sijete, čekate, žanjete i molite se. Želite brzo vidjeti plod svojega rada, ali za rast treba vremena. I kao što vidimo iz kineske izreke, požurivanjem nećemo postići ništa. Biblijski tumač William Hendriksen o tome kaže: »Ako Timotej… uloži svu svoju snagu u ispunjenje zadaće koju mu je Bog povjerio, vidjet će… u životu drugih… začetak predivnih plodova o kojima čitamo u Poslanici Galaćanima 5:22,23.«

Služimo strpljivo, čekajmo na Gospodina i zapamtimo da za rast nije zaslužan ni »onaj koji sadi, ni onaj koji zalijeva, nego Bog« (1 Korinćanima 3:7).

– Poh Fang Chia

Mi sijemo – Bog daje žetvu.