Pitanje ljubavi

14 valjaca 2015Pročitajte: Evanđelje po Marku 12:28-34

28 Jedan od pismoznanaca slušao je njihovu prepirku i opazio kako im je zgodno odgovorio. I on pristupi i zapita ga: »Koja je prva od svih zapovijedi?« 29 Isus odgovori: »Prva glasi: Čuj, Izraele, Gospodin, naš Bog, jest jedini. 30 Ljubi Gospodina, svoga Boga, svim srcem, svom dušom, svom pameti i svom svojom snagom! 31 Druga glasi: Ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe! Važnije zapovijedi od tih nema.« 32 Tada mu reče pismoznanac: »Dobro, učitelju, posve si pravo rekao: Samo je jedan Bog, i osim njega nema drugoga. 33 Njega ljubiti svim srcem, svom dušom, svom pameti kao samoga sebe: to je vrednije od svih paljenica i žrtava.« 34 Kad vidje Isus kako pametno odgovori, reče mu: »Nisi daleko od Božjega kraljevstva.« Otada se ne usudi više nitko zapitati ga što.

Ljubi Gospodina, Boga svojega, svim srcem, svom dušom i svom snagom svojom!

Ponovljeni zak. 6:5

NETKO je rekao: »Tamo gdje se sukobljavaju razum i osjećaji, srce je često mudrije.« Kažu da su u prošlosti ljudi vjerovali da bi razum trebao vladati srcem, ali suvremeni su znanstvenici dokazali da je upravo obratno. »Tko smo i tko postajemo djelomično ovisi o tome koga volimo.«

Onima koji dobro poznaju Bibliju poznato je da je to drevna istina, a ne novo otkriće. Najvažnija zapovijed koju je Bog dao svome narodu daje srcu značajno mjesto. »Ljubi Gospodina, Boga svojega, svim srcem, svom dušom i svom snagom svojom!« (r. 5) Tek u Evanđeljima po Marku i Luki vidimo da je Isus dodao riječ »pamet ili misao« (pročitajte Marko 12:30; Luka 10:27). Dakle, to što znanstvenici otkrivaju tek sada, Biblija nas uči sve vrijeme.

Mi koji slijedimo Krista znamo i koliko je bitno koga volimo. Kada smo poslušni najvećoj zapovijedi i Bog postaje Onaj koga volimo, možemo biti sigurni da imamo svrhu i smisao života koji nadilaze sve što možemo zamisliti i postići svojom snagom. Kada čežnja za Bogom vlada našim srcem, naš će um biti usmjeren na to kako služiti Njemu i tada će to što radimo promicati Njegovo kraljevstvo na zemlji i na nebu.

– Julie Ackerman Link

Smatrajte izgubljenim svaki dan koji niste iskoristili ljubeći Boga.