Dovedite dječaka k meni

15 valjaca 2015Pročitajte: Evanđelje po Marku 9:14-27

14 Kad dođoše k učenicima, vidješe veliko mnoštvo naroda oko njih i pismoznance u prepirci s njima. 15 Čim ga ugleda sav narod, bio je posve iznenađen, pohrli k njemu i pozdravi ga. 16 On ih upita: »O čemu se prepirete s njima?« 17 Jedan mu iz naroda odgovori: »Učitelju, dovedoh k tebi svoga sina; on je opsjednut od nijemoga duha. 18 Kad ga uhvati, nateže ga tamo i amo. Onda se pjeni, škripi zubima i legne ukočen. Zamolih tvoje učenike da ga istjeraju; ali oni ne mogoše.« 19 On im odvrati: »O, nevjerni rode! Kako ću još dugo biti s vama? Dovedite ga k meni!« 20 Dovedoše ga k njemu. Čim ga duh ugleda, stade natezati dječaka tamo i amo. On pade na zemlju, stade se valjati i pjeniti. 21 Tada Isus upita njegova oca: »Kako već dugo to ima?« On odgovori: »Od djetinjstva. 22 Često ga je već bacao u oganj i u vodu da ga pogubi. Ako ti što možeš, smiluj nam se i pomozi nam!« 23 Isus mu odvrati: »Što se tiče mogućnosti, sve je moguće onome koji vjeruje.« 24 Odmah povika dječakov otac sa suzama: »Vjerujem, pomozi mojoj nevjeri!« 25 Kad vidje Isus da se narod sve više stječe, zaprijeti nečistome duhu i reče mu: »Duše nijemi i gluhi! Ja ti zapovijedam: izađi iz njega i ne vraćaj se više nikada u njega!« 26 Povikavši i izmrcvarivši ga, izađe. Ležao je kao mrtav tako da su mnogi rekli: »Mrtav je.« 27 Isus ga uhvati za ruku i uspravi ga. Tada on ustade.

On im odvrati: »O, nevjerni rode! Kako ću još dugo biti s vama? Dovedite ga k Meni!«

Marko 9:19

JEDNOG je dana Mark rekao: »Ne vjerujem u Boga i neću ići.« Njezin je sin od sretnog dječaka postao osoran, neposlušan mladić. Život im je postao bojišnica, a nedjelja dan strepnje jer Mark nije htio s obitelji ići u crkvu. Kad više nisu znali što učiniti, njegovi su roditelji potražili pomoć stručnjaka koji im je rekao: »Mark mora pronaći vlastiti put vjere. Ne možete ga na silu ugurati u Kraljevstvo nebesko. Dajte Bogu mjesta da djeluje. Molite se i čekajte.«

Njegova majka Amy je čekala – i molila se. A onda je jednoga dana pročitala Isusove riječi upućene učenicima koji su bili potišteni jer nisu pomogli opsjednutom dječaku. Oni nisu uspjeli, ali Isus je imao rješenje. Rekao im je: »Dovedite ga k Meni!« (r. 19) Tog je trenutka zraka sunca ušla kroz prozor i napravila svijetli krug na podu njezine sobe. Ako je Isus mogao djelovati u tako teškoj situaciji, sigurno može pomoći njezinu sinu. Zamislila je sebe i Marka kako stoje u tome svijetlom krugu s Isusom. Tada je zakoračila unazad ostavljajući svoga sina samog s Onime koji ga voli više od nje.

Svakog je dana Amy iznova u tišini predavala Marka Bogu, pouzdajući se u to da On zna što Mark treba, i u svoje će vrijeme i na svoj način djelovati u njegovu životu.

– Marion Stroud

Molitva je glas vjere. Pouzdajmo se u Njega jer On zna sve i voli nas.