Gradimo mostove

17 veljaca 2015Pročitajte: Prva posl. Solunjanima 1:1-10

1 Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjana u Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu. Milost vam i mir!
2 Zahvaljujemo Bogu svagda za sve vas spominjući se vas u svojim molitvama. 3 Sjećamo se bez prestanka vaše djelotvorne vjere, požrtvovne ljubavi i ustrajne nade u Gospodina našega Isusa Krista pred Bogom i Ocem našim. 4 Znamo, braćo ljubljena od Boga, za vašu izabranost, 5 jer naše evanđelje nije došlo k vama samo u riječi, nego i u sili i u Duhu Svetome, i u mnogoj punini, kao što znate kakvi smo bili među vama zbog vas. 6 Vi se ugledaste u nas i u Gospodina primivši riječ u velikoj nevolji s radošću Duha Svetoga, 7 tako da vi postadoste uzor svima vjernicima u Makedoniji i Ahaji. 8 Zaista, od vas je odjeknula riječ Gospodnja ne samo u Makedoniji i Ahaji nego se je po svakom mjestu razglasila vjera vaša u Boga, tako da nam ne treba ništa govoriti. 9 Oni naime objavljuju o nama kako smo k vama došli i kako ste se obratili k Bogu od idola, da služite Bogu živomu i istinitomu, 10 i čekate njegova Sina s nebesa kojega uskrisi od mrtvih, Isusa koji nas izbavlja od budućega gnjeva.

… nego se je po svakom mjestu razglasila vjera vaša u Boga, tako da nam ne treba ništa govoriti.

1 Solunjanima 1:8

ROMAN Jamesa Michenersa Centennial beletristički je prikaz povijesti i naseljavanja Divljega Zapada. Kroz lik Pasquinela, kanadskog trgovca francuskog podrijetla, Micheners pripovijeda o prerijskim indijancima plemena Arapaho i maloj zajednici u Sant Loisu, koju su utemeljili Europljani. Krećući se između prenapučenog predgrađa grada i nepreglednih prerijskih prostranstava, taj pustolov postaje mostom između dvaju različitih svjetova.

Kristovi sljedbenici također imaju priliku graditi mostove između dva različita svijeta – onih koji poznaju i slijede Isusa i onih koji Ga ne poznaju. Vjernici u Solunu gradili su mostove prema kulturi koja je štovala idole. Zato Pavao piše: »Zaista, od vas je odjeknula riječ Gospodnja ne samo u Makedoniji i Ahaji nego se je po svakom mjestu razglasila vjera vaša u Boga« (r. 8). Most koji su oni gradili imao je dva dijela: Riječ Gospodnju i primjer njihove vjere. Svima je bilo jasno da su »se obratili Bogu od idola« (r. 9) da bi Mu služili.

I dok se Bog objavljuje kroz svoju Riječ i naš život, i mi možemo biti most do onih koji još ne poznaju Krista.

– Bill Crowder

Smjet živjet Kristu još dok je dan,

no i kad tužni spusti se mrak.

Vijek smjet Mu služit i ne ohladit

tu milost vjernim dariva Bog.

Živite Evađelje i drugi će slušati.