Pitajte autora

22 veljaca 2015Pročitajte: Prva posl. Korinćanima 2:9-16

9 Nego kao što je pisano:
»Što oko nije vidjelo, ni uho nije čulo,
ni u čovječje srce nije ušlo,
to je pripravio Bog onima koji ga ljube!«
10 A nama je to Bog objavio po Duhu, jer Duh sve ispituje, pa i Božje dubine. 11 Doista, tko od ljudi zna što je u čovjeku, osim čovječjega duha koji je u njemu? Tako nitko ne zna što je u Bogu, osim Duha Božjega. 12 A mi ne primismo svjetovnog duha, nego Duha koji je od Boga, da znamo što nam je Bog darovao. 13 To i govorimo, ne učenim riječima ljudske mudrosti, nego ono što uči Duh, tumačeći duhovno duhovnima. 14 Naravni čovjek ne prima ono što je od Božjega Duha, jer mu je to ludost, i ne može razumjeti, jer treba duhovno prosuđivati. 15 A duhovni čovjek sve prosuđuje i njega nitko ne sudi.
16 »Jer tko je upoznao misao Gospodinovu
da bi njega posavjetovao?«
A mi imamo Kristovu misao.

A mi imamo Kristovu misao.

1 Korinćanima 2:16

DUGI niz godila bila sam članica različitih književnih grupa. Kao što je uobičajeno, nekolicina nas pročitala bi istu knjigu, zatim bismo se okupili i razgovarali o idejama koje pisac iznosi u djelu. Na kraju bi se dogodilo da netko postavi pitanje na koje nitko nema odgovor. »Kada bismo barem mogli pitati pisca«, dosjetio bi se netko. U novije je vrijeme i to moguće. U New Yorku, naravno uz visoku naknadu, neki su pisci spremni doći na sastanak takve književne grupe.

Za nas koji zajedno proučavamo Bibliju, situacija je sasvim drukčija. Isus je s nama svaki put kad se okupimo. Nema problema oko usklađivanja vremena ni putnih ni ostalih troškova. Osim toga, imamo Duha Svetoga koji nam pomaže razumjeti to što čitamo. Jedno od zadnjih obećanja koje je Isus dao svojim učenicima bilo je: »A Branitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati u ime Moje, On će vas naučiti svemu i napominjat će vam sve što vam rekoh« (Ivan 14:26).

Autor Biblije nije ograničen vremenom niti prostorom. Može se sastati s nama bilo kada i bilo gdje. Zato, ako nešto ne razumijemo, možemo pitati, sigurni da će nam odgovoriti – možda ne baš onda kada bismo mi to htjeli.

Bog želi »da posjedujemo Kristovu misao« (1 Korinćanima 2:16 K. S.), tako da podučeni Duhom možemo razumjeti što je najveći dar koji »nam je Bog darovao« (r. 12).

– Julie Ackerman Link

Kada otvorite Bibliju, zamolite njezina Autora da otvori vaš um i srce.