Čežnja za spasenjem

24 veljaca 2015Pročitajte: Evanđelje po Mateju 1:18-25

18 Rođenje Isusa Krista bilo je ovako: Kad je njegova mati Marija bila zaručena s Josipom, nađe se da je bila začela po Duhu Svetom, još prije nego se sastadoše. 19 A Josip, njezin muž, bio je pravedan i nije je htio javno izvrgavati sramoti i smišljao je kako da je tajno otpusti.
20 Dok se je on bavio tom mišlju, javi mu se u snu Gospodnji anđeo i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, svoju ženu; jer što je u njoj začeto, od Duha je Svetoga. 21 Ona će roditi sina kojemu ćeš nadjenuti ime Isus; jer on će izbaviti svoj narod od njegovih grijeha.« 22 To se sve dogodi da se ispuni što je Gospodin kazao preko proroka:
23 »Eto, djevica će začeti i roditi sina,
i dat će mu se ime Emanuel«,
što znači »Bog s nama«.
24 Josip ustade od sna i učini kao što mu je bio zapovjedio Gospodnji anđeo. Uze k sebi svoju ženu 25 koja, a da je nije spoznao, rodi svojega sina. I dade mu ime Isus.

Ona će roditi Sina kojemu ćeš nadjenuti ime Isus; jer On će izbaviti svoj narod od njegovih grijeha.

Matej 1:21

FILM Čovjek od čelika, snimljen 2013., suvremena je verzija filma Supermen. Akcijski film prepun posebnih efekata privlači mnoštvo gledatelja širom svijeta. Neki kažu da je film zanimljiv uglavnom zbog tehnologije kojom se koristi. Drugi ističu da je riječ o privlačnosti priče o Supermenu.

Amy Adams, glumica koja u filmu glumi Lois Lane, ima drukčije mišljenje o tome. Ona smatra da je riječ o osnovnoj ljudskoj čežnji. »Tko ne želi vjerovati da postoji netko tko može doći i spasiti nas od nas samih?« pita ona.

To je važno pitanje. Odgovor je da je Netko već došao da nas spasi od nas samih i taj Netko je Isus Krist. Njegovo je rođenje najavljeno u nekoliko navrata. Jednu je takvu objavu dobio Josip. Govoreći o Mariji, anđeo Gabrijel mu je rekao: »Rodit će Sina, i nadjeni mu ime Isus, jer On će izbaviti svoj narod od grijeha njegovih« (r. 21 K. S.)

Isus je došao – učinio je to da nas spasi od naših grijeha i od nas samih. Njegovo ime znači: »Gospodin spašava« – i Njegovo spasenje je bila Njegova zadaća. Čežnju za izbavljenjem koja ispunjava naše srce u konačnici je zadovoljio Isus.

– Bill Crowder

Sve u svemu mi je Isus, čuvar moj i učitelj,

moćni branič dobri pastir, zaštitnik i spasitelj.

Isusovo ime i zadaća su isto – došao je spasiti nas.