Smrtonosno oružje

02 ozujak 2015Pročitajte: Nehemija 4:1-10

1 Kad čuše Sanbalat, Tobija i Arapi, Amonci i Ašdođani da je napredovalo popravljanje jeruzalemskih zidina i da se počelo zatvarati što je bilo provaljeno, vrlo se razgnjeviše. 2 Urotiše se svi zajedno da dođu i napadnu Jeruzalem, i da ga unište.
3 A mi smo se molili Bogu i postavljali smo za sigurnost od njih noću i danju stražu protiv njih.
4 A Judejci izjaviše: »Klonula je snaga nosiocima i veoma je mnogo podrtina. Nismo u stanju dalje zidati zid.«
5 A naši protivnici rekoše: »Ne će doznati ni opaziti dok ne dođemo među njih, pobijemo ih i prekinemo gradnju.« 6 I kad dođoše Judejci koji su stanovali u njihovoj blizini, kazaše nam deset puta iz svih mjesta: »Vi se morate vratiti k nama«, 7 onda ja na mjestima dublje položenim iza zida, gdje je bilo slobodne zemlje, namjestih narod po obiteljima s njihovim mačevima, kopljima i lukovima. 8 Kad sam ga bio razgledao, rekoh starješinama, predstojnicima i ostalom narodu: »Ne bojte ih se! Mislite na Gospodina, velikoga i strašnoga, i borite se za svoju braću, sinove i kćeri, za svoje žene i kuće!«
9 Kad čuše naši neprijatelji da smo bili doznali i da je Bog bio razbio njihovu namjeru, mogli smo se opet vratiti k zidu, svaki na svoj posao. 10 Od onoga dana bila je samo jedna polovina mojih momaka zaposlena na gradnji, druga je polovina nosila koplje i štit, luk i oklop. Iza svega judejskoga naroda stajali su knezovi.

Ali koji se uzdaju u Gospodina, crpe novu snagu… Trče, i ne umaraju se. Hode, i ne malakšu.

Izaija 40:31

BOKSAČKA legenda Muhammad Ali za pobjedu je primjenjivao nekoliko taktika; jedna je bila izazivanje. Za vrijeme meča s Georgeom Foremanom 1974., izazivao ga je i rugao mu se: »Udari jače! Siguran sam da možeš bolje, George. To ne boli. Mislio sam da si opasniji.« Razbješnjen, Foreman je žestoko udarao, uzalud trošio snagu i gubio samopouzdanje.

To je stara taktika. Tobija se rugao Nehemijinom nastojanju da obnove srušene zidine Jeruzalema. Dovoljno je »da iskoči lisica, razvalit će im na komade njihov kameni zid« (3:35) govorio je Tobija. Golijat je to isto iskušao na Davidu. Rugao se njegovom jednostavnom oružju – prački i pet kamenčića (pročitajte 1 Samuelova 17:41-44).

Ruganje je opasno oružje. Nehemija nije popustio pred Tobijinim podrugljivim riječima, kao što ni Davida nije obeshrabrilo Golijatovo podsmjehivanje. Usredotočili su se na Boga i Njegovu pomoć i obojica su izvojevali pobjedu.

Rugati nam se može bilo tko, čak i oni najbliži. Odgovorimo li na pogrešan način, uzalud ćemo trošiti snagu. Bog nas ohrabruje: »Ne ću te ostaviti, niti ću te napustiti« (Hebrejima 13:5) i poziva da pristupimo »s pouzdanjem prijestolju milosti, da postignemo milosrđe i nađemo milost kad nam ustreba pomoć!« (4: 16)

– Lawrence Darmani

Ako ste u tunelu malodušnosti, nastavite ići prema Svjetlosti.