Mravi u potrazi za domom

04 ozujak 2015Pročitajte: Knjiga Brojeva 13:25 – 14:19

25 Poslije četrdeset dana vratiše se, nakon što su bili uhodili zemlju.
26 Odoše kući i dođoše Mojsiju i Aronu i svoj općini sinova Izraelovih u Paransku pustinju, u Kadeš, podniješe izvještaj njima i svoj općini, i pokazaše im plodove zemlje. 27 A pripovijedali su im ovo: »Odosmo u zemlju u koju si nas poslao. Zaista teče u njoj mlijeko i med. Evo to su plodovi otamo! 28 Ali narod što boravi u njoj jak je i gradovi su utvrđeni i veoma veliki. Vidjesmo ondje i Anakove sinove. 29 Amalečani prebivaju u pokrajini Negebu: Hetiti, Jebusejci i Amorejci stanuju u planini; Kanaanci prebivaju na moru i na obali Jordana.« 30 A da spriječi svaku ljutitu izjavu naroda protiv Mojsija, povika Kaleb: »Svakako pođimo gore i osvojimo je! Jer je možemo lako prevladati!« 31 Ali ljudi koji su bili išli s njim, izjaviše: »Nikako ne možemo ići protiv tog naroda. Jer je jači od nas.«
32 Tada iznesoše pred sinove Izraelove neistinu o zemlji koju su bili uhodili. Pripovijedali su: »Zemlja koju prođosmo i uhodismo jest zemlja koja ždere svoje stanovnike. Svi ljudi što ih tamo vidjesmo, neobično su veliki. 33 Vidjesmo tamo i divove, Anakove sinove od divovskoga roda. Činilo nam se da smo prema njima kao skakavci. A tako smo se morali i mi njima činiti.«
1 Tada sva općina podiže viku i graju, i narod je plakao one noći. 2 Svi su sinovi Izraelovi mrmljali protiv Mojsija i Arona. I sva se općina tužila pred njima: »O, da smo bili pomrli u egipatskoj zemlji ili ovdje u pustinji! O, da smo mrtvi! 3 Zašto da nas vodi Gospodin u tu zemlju? Zar da i ginemo od mača? Zar da naše žene i sitna djeca postanu drugima roblje? Ne bi li bolje bilo za nas da se vratimo u Egipat?« 4 A rekoše među sobom: »Mi ćemo izabrati sebi vođu i vratiti se u Egipat!«
5 Tada Mojsije i Aron padoše ničice pred svom sabranom općinom sinova Izraelovih. 6 A Jošua, sin Nunov, i Kaleb, sin Jefuneov, koji su također bili uhodili zemlju, razdriješe svoje haljine 7 i rekoše svoj općini sinova Izraelovih: »Zemlja koju prođosmo da bismo je uhodili jest zemlja doista vrlo dobra. 8 Ako nam je Gospodin milostiv, on će nas dovesti u tu zemlju i dat će nam je, zemlju u kojoj teče mlijeko i med. 9 Samo se ne bunite protiv Gospodina i ne bojte se stanovnika te zemlje! Jer ćemo ih posve istrijebiti. Odstupila je od njih njihova zaštita. A s nama je Gospodin. Ništa ih se ne bojte!« 10 Kada je sva općina mislila da ih kamenuje, pojavi se slava Gospodnja svim sinovima Izraelovim nad Šatorom svjedočanstva.
11 I Gospodin reče Mojsiju: »Dokle će me još prezirati taj narod? Dokle mi ne će vjerovati uza sve čudesne znakove što sam ih učinio pred njim? 12 Udarit ću ga kugom i istrijebiti ga. A tebe ću učiniti narodom koji je veći i jači od ovoga.«
13 Ali Mojsije odvrati Gospodinu: »Ako to čuju Egipćani, između kojih si svojom moću doveo ovamo taj narod, 14 pripovijedat će to stanovnicima ove zemlje. Oni su čuli da ti, Gospodine, prebivaš među ovim narodom, da mu se ti, Gospodine, oči u oči ukazuješ, i da tvoj oblak stoji nad njima, i da ti danju u stupu oblaka, a noću u stupu ognja ideš pred njima. 15 Ako sad taj narod pobiješ sve do jednoga, onda će narodi koji su čuli o tebi glas reći: 16 Budući da Gospodin nije mogao taj narod dovesti u zemlju koju im je bio zakletvom obećao, zato ih je pobio u pustinji. 17 Neka dakle, Gospodine, vlada tvoja velika strpljivost! Pa ti si obećao: 18 Gospodin je strpljiv i bogat dobrotom. On oprašta krivnju i grijeh. Ali posve ne otpušta kaznu, nego pohodi krivnju otaca na djeci do u treće i četvrto koljeno. 19 Oprosti dakle ovomu narodu njegovu krivnju, po velikom svom milosrđu, kao što si uvijek opraštao ovomu narodu od Egipta dovde!«

Gospodine, Ti si nam bio Prebivalište kroz pokoljenja i pokoljenja!

Psalam 90:1

PREMA rezultatima istraživanja sveučilišta u Bristolu, u Europi živi vrsta mrava kojoj je bolje nego većini nas kad je u pitanju stanovanje. Ustanovili su da u mravljoj koloniji postoje izviđači – mravi zaduženi za motrenje uvjeta života u mravinjaku. Služe se tako složenim društvenim vještinama da znanstvenici ostaju bez riječi. Svi zajedno pronalaze odgovarajuće mjesto, dovoljno mračno i sigurno da matica i ličinke imaju najbolje uvjete stanovanja.

U Mojsijevo doba Izraelci su tražili novi dom. Robovanje u Egiptu bilo je okrutno. Ni Sinajska pustinja nije bila mjesto za život. No, postojao je problem. Prema riječima uhoda, domovina u koju ih je Bog vodio već je bila nastanjena – gradovi su bili utvrđeni, a u usporedbi s divovima koje su ondje vidjeli, osjećali su se poput skakavaca (pročitajte Brojevi 13:28,33).

Ponekad je dobro usporediti se s kukcima. U potrazi za domom, spomenuti mravi slijede svoga Stvoritelja. No, mi često dopuštamo svojim strahovima da nas spriječe da slijedimo i vjerujemo Bogu. Kada se potpuno prepustimo Njegovoj blizini i ljubavi, možemo reći: »Gospodine, Ti si nam bio Prebivalište kroz pokoljenja i pokoljenja!«

– Mart DeHaan

Dobro je ako se u Bogu osjećamo kao kod kuće.