Počnite od sebe

05 ozujak 2015Pročitajte: Prva posl. Korinćanima 13:4-13

4 Ljubav dugo trpi, dobrostiva je;
ljubav ne zavidi, ne hvasta se, ne nadima se.
5 Ne čini što ne valja, ne traži svoje,
ne razdražuje se, ne misli o zlu,
6 ne raduje se nepravdi, a raduje se istini.
7 Sve pokriva, sve vjeruje,
svemu se nada, sve trpi.
8 Ljubav nikad ne prestaje;
a proroštva će prestati,
jezici će umuknuti,
znanje će proći.
9 Jer dijelom znamo
i dijelom prorokujemo.
10 A kad dođe što je savršeno,
prestat će što je djelomično.
11 Kad sam bio dijete,
govorio sam kao dijete,
mislio sam kao dijete,
rasuđivao sam kao dijete.
Kad sam postao muž,
odbacio sam što je bilo djetinje.
12 Jer sad gledamo kroz ogledalo, u zagonetki,
a tada ćemo licem u lice.
Sad spoznajem dijelom,
a tada ću spoznati kao što sam i sam spoznat.
13 A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav,
to troje.
Ali je najveća među njima ljubav.

Ne gledajte samo svaki na svoje, nego i ono što je drugih!

Filipljanima 2:4

NAZIVAM to Melline bilješke – kratke komentare koje je moja kći Mellisa napisala u svojoj Bibliji kako bi lakše biblijski tekst primijenila u život.

U 7. poglavlju Evanđelja po Mateju uokvirila je 1. i 2. redak koji govore da ne sudimo druge jer »kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi«. Uz rub je Mellisina bilješka: »Pogledaj sebe prije nego što počneš gledati druge.«

Mellisa je bila »usmjerena na druge«. Živjela je riječi zapisane u Poslanici Filipljanima 2:4. Kada je poginula u automobilskoj nesreći, Matt, Mellisin prijatelj još iz vremena predškolskog vjeronauka pa sve do 3. razreda srednje škole, je na ispraćaju rekao: »Mislim da je uvijek imala osmijeh na licu i nešto čime je drugima uljepšavala dan.« Njezina prijateljica Tara je dodala: »Hvala što si mi bila prijateljica i onda kada nitko drugi nije bio tako ljubazan i veseo kao ti.«

U današnje vrijeme, kada je strogoća prema drugima uobičajena, dobro je sjetiti se da ljubav započinje s nama. To me podsjeća na Pavlove riječi: »A sad ostaje vjera, ufanje, ljubav, to troje. Ali je najveća među njima ljubav« (1 Korinćanima 13:13).

Koliko bi bilo bolje kada bismo gledajući druge rekli: »Ljubav započinje sa mnom.« Zar to ne bi bio odraz Božje ljubavi prema nama?

– Dave Branon

Prihvatimo li Božju ljubav, možemo voljeti druge.