Težite za svetošću

08 ozujak 2015Pročitajte: Poslanica Rimljanima 6:14-23

14 Zaista, grijeh ne će ovladati vama, jer niste pod Zakonom, nego pod milošću.
15 Što dakle? Zar ćemo griješiti kad nismo pod Zakonom, nego pod milošću? Bože sačuvaj! 16 Ne znate li: komu dajete sebe za sluge na pokornost, sluge ste onoga komu se pokoravate: ili grijeha za smrt ili pokornosti za pravdu? 17 A hvala Bogu: bili ste robovi grijehu, ali poslušaste od srca ono pravilo nauka kojemu ste predani. 18 Oslobodivši se pak grijeha, postadoste sluge pravdi. 19 Kao čovjek govorim, zbog vašega tijela. Jer kao što dadoste svoje udove u službu nečistoći i bezakonju na bezakonje, tako sad dajite svoje udove u službu pravdi na posvećenje! 20 Jer kad ste bili sluge grijehu, bili ste slobodni od pravde. 21 Kakav ste dakle onda imali plod od onoga čega se sada stidite? Jer je onome kraj smrt. 22 A sad, oslobođeni od grijeha i postavši Božje sluge, imate svoj plod na posvećenje, a završetak život vječni. 23 Jer je plaća za grijeh smrt; a milost Božja: život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.

Težite za mirom sa svima i za posvećenjem bez kojega nitko ne će vidjeti Gospodina.

Hebrejima 12:14

ČESTO nailazimo na ankete u kojima nas pitaju jesmo li sretni, zadovoljni poslom i uživamo li u životu. No nikada nisam naišao na pitanje: »Jeste li sveti?« Kako biste odgovorili na to pitanje?

U Enciklopediji Bibilje osnovno značenje riječi svet je biti odvojen (stavljen na stranu) za Boga. Prema riječima poznatog teologa koji se bavio proučavanjem ljudskog karaktera, »ništa nije teže postići od svetosti«. Prema njegovu mišljenju, »svetost uopće nije ljudska osobina, poput vrline. Svetost je… ne ono što ljudi čine, već ono što Bog čini u njima.«

U 6. poglavlju Poslanice Rimljanima čitamo o zadivljujućem daru koji nam Bog daje kroz vjeru u Krista: »S Njim smo dakle ukopani krštenjem u smrt; kao što uskrsnu Krist od mrtvih Očevom slavom, da tako i mi hodimo u novom životu« (r. 4). Težnja za svetošću se javlja svakoga dana dok se u poslušnosti prepuštamo Bogu umjesto da ugađamo sebi. »A sad, oslobođeni od grijeha i postavši Božje sluge, imate svoj plod na posvećenje, a završetak život vječni« (r. 22).

Postajete li svetiji? Po Božjoj milosti i Njegovoj snazi odgovor može biti gromoglasno: »Da! Svakim danom sve više.«

– David McCasland

Odluka da težimo za svetošću pitanje je života i smrti.